1417 (1117) 2020-07-17 - 2020-07-30

Badania dzieci

Centrum Terapii Autyzmu Sotis (ul. Pomorska 18) zaprasza na bezpłatne badania dla dzieci od 1,5 r.ż. do 5 r.ż.
Bezpłatne konsultacje obejmują: zebranie informacji o dziecku, obserwację indywidualną, przekazanie rekomendacji.
Kontakt pod nr. tel. 667 098 077.