1417 (1117) 2020-07-17 - 2020-07-30

Konsultacje społeczne

Rady Dzielnicy Wielki Kack, Mały Kack i Chylonia zapraszają mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023.
Konsultacje Rady Dzielnicy Wielki Kack odbywać się będą zdalnie od 30 lipca.
Konsultacje Rady Dzielnicy Mały Kack odbywać się będą zdalnie od 4 sierpnia.
Konsultacje Rady Dzielnicy Chylonia odbywać się będą zdalnie od 12 sierpnia.
Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu rozpoczęcia konsultacji, zostanie opublikowana ankieta /do wypełnienia/, dla mieszkańców danej dzielnicy. Ankieta będzie do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/RadyDzielnic oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Wypełnioną ankietę /w formie elektronicznej/ należy wysłać na adres biura właściwej rady dzielnicy (np. rada.chylonia@gdynia.pl) w terminie (od daty rozpoczęcia konsultacji + 7 dni). Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.