1417 (1117) 2020-07-17 - 2020-07-30

Opowiedz, jak COVID-19 zmienił twój biznes

Gdynia aktywnie monitoruje sytuację w związku z koronawirusem (COVID-19) i prowadzi szereg działań mających na celu zminimalizowania skutków gospodarczych pandemii.
Dlatego też wraz z członkami powołanej w maju Rady Ekonomiczno-Społecznej Zespołu Tematycznego UrbanLab Gdynia ds. adaptacji do życia po pandemii opracowano kwestionariusz umożliwiający diagnozę wpływu pandemii na kondycję gdyńskich przedsiębiorstw. Pozyskane od przedsiębiorców dane pomogą określić, na ile pomocne okazały się działania dotychczas podjęte przez miasto w ramach Gdyńskiego Falochronu. Celem badania ankietowego jest także wyjście naprzeciw bieżącym potrzebom przedstawicieli gdyńskiego biznesu i uzyskanie informacji, jakie dalsze wsparcie byłoby dla nich najbardziej pomocne, żeby przetrwać ten niełatwy dla wszystkich czas.
Ankieta jest dostępna w wersji online na www.badanialis.pl/wplyw_covid19_gdynski_biznes do 24 lipca.
Jej wypełnienie zajmuje jedynie 10 minut.