1422 (1122) 2020-09-11 - 2020-09-17

Babie Doły i Oksywie: zaczyna się budowa polan rekreacyjnych

Zaczyna się budowa polan rekreacyjnych na Oksywiu i Babich Dołach: miejsc dających wiele możliwości ciekawego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji podpisał właśnie umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu.

Rewitalizacja podnosi jakość życia; działania inwestycyjne czynią przestrzeń atrakcyjną i przyjazną dla użytkowników. Takie zmiany zachodzą właśnie na Oksywiu i Babich Dołach, dwóch z sześciu gdyńskich obszarów rewitalizacji. W katalogu działań zapisanych dla obu dzielnic znajduje się m.in. zagospodarowanie polan rekreacyjnych na Oksywiu i Babich Dołach tak, by wypoczynek był tam jeszcze przyjemniejszy.
– Podpisałem z wykonawcą umowę na budowę polan przy ul. Rybaków i Osada Rybacka co oznacza, że przystępujemy do realizacji kolejnych przedsięwzięć oczekiwanych przez lokalną społeczność – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Zagospodarowanie już teraz popularnych terenów zachęci do jeszcze częstszego spędzania wolnego czasu w tej części Gdyni, w otoczeniu zieleni, blisko plaży i wód zatoki. Rewitalizacja to także wykorzystywanie potencjału danych miejsc, podkreślanie dobrych stron konkretnych miejsc. Oksywie i Babich Dołach to dzielnice już lubiane przez mieszkańców innych części Gdyni. Jestem przekonany, że po zakończeniu prac na polanach będą z nich chętnie korzystać – tak jak chętnie korzystają z wygodnego dojazdu na plażę Babie Doły, który powstał właśnie w ramach rewitalizacji dzielnicy.

Wyłoniony w przetargu wykonawca robót budowlanych na obu polanach to Krzysztof Polakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GREEN POLAND Krzysztof Polakowski. Wartość umowy na budowę plany na Oksywiu to 346 552,50 zł brutto, na Babich Dołach - 458 396,40 zł brutto.
Przewidziany do zagospodarowana obszar na Babich Dołach liczy 6286 m2, na Oksywiu: 5570 m2.
Projekty zagospodarowania polan powstawały w efekcie rozmów i konsultacji z mieszkańcami.
Na Oksywiu powstanie punkt widokowy: jako utwardzony, podłużny plac z ławkami na środku i przy obrzeżu. W środkowej części polany znajdzie się główny trawnik wielofunkcyjny: łąka otoczona niską zielenią oraz miejsce na palenisko. Północna część klifu to strefa zabaw dla dzieci oraz urządzenia street workout dla dorosłych. W południowej części polany, przy ścieżce pieszej z możliwością wjazdu pojazdów służb porządkowych, zlokalizowano strefę technicznej obsługi polany (wiata przysłaniająca toalety przenośne z zadaszoną wiatą na drewno, stojaki na rowery). Układ komunikacyjny na polanie powiązano z istniejącymi ciągami; opracowano go na podstawie tego, jak dziś poruszają się użytkownicy tego terenu. Przy zejściu na plażę i schodach terenowych zainstalowane mają być dodatkowe stojaki na rowery. Projekt zakłada też ścieżkę na terenie młodego zagajnika w północnej części polany.

Projektowany układ ścieżek na polanie na Babich Dołach przewiduje układ komunikacyjny zgodny z aktualnym i naturalnym sposobem poruszania się tu ludzi, uwzględnia też układ już istniejący na terenach do niej przylegających. Dzieli teren na strefy o różnych rodzajach aktywności. W części północnej i środkowej zlokalizowano trawnik wielofunkcyjny, miejsce na palenisko, w pobliżu którego usytuowano stół piknikowy. W zachodniej i południowej części polany zlokalizowano strefę zabaw z dziećmi oraz urządzenia street workout.

Termin zakończenia prac to koniec tego roku, ale jak mówi wykonawca – dołoży starań, by zdążyć do początku grudnia – i ograniczyć ryzyko opóźnień spowodowanych pogodą.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.