1422 (1122) 2020-09-11 - 2020-09-17

Czas na przebudowę ulicy Makowskiego

Przebudowa niewielkiej ulicy Makowskiego na Oksywiu usprawni komunikację między górną i dolną częścią dzielnicy, a wraz z innymi inwestycjami w północnej części Gdyni poprawi jakość tutejszych przestrzeni publicznych. Umowa na wykonanie prac została podpisana w ubiegłym tygodniu. Z nowej ulicy i schodów mieszkańcy będą korzystać w pierwszej połowie przyszłego roku.

O potrzebie lepszego połączenia dwóch części Oksywia: dolnej i górnej, czyli ulicy Arciszewskich z ulicą płk. Stanisława Dąbka mieszkańcy dzielnicy mówili już na etapie przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni, którym dzielnica jest objęta. Zadanie uwzględniono w GPR; projekt przebudowy konsultowano z mieszkańcami m.in. podczas spotkań.
W lipcu ogłoszono przetarg na realizację prac, a 2 września Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą - firmą VIABET sp. z o.o.
– To kolejny krok do zmian, dzięki którym Oksywie dolne i górne stają się sobie bliższe – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – To jednocześnie przedsmak tego, co wydarzy się na Oksywiu w ramach trwającej tu rewitalizacji. Po zakończeniu prac na ul. Makowskiego, która będzie pieszym połączeniem między ulicami Arciszewskich i Pułkownika Dąbka nastąpią kolejne inwestycje, które obecnie są w fazie przygotowań: chodnik wzdłuż ulicy Arciszewskich, na wysokości kościoła i przebudowa centrum starej wsi oksywskiej: skrzyżowanie ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana.

W ramach inwestycji powstanie około 110 m nowej ulicy, zaprojektowanej częściowo jako ciąg pieszo-jezdny, zakończonej placem do zawracania. Przebudowane zostaną także wjazdy na posesje. Do samej ul. Arciszewskich, w miejscu istniejącego przedeptu, prowadzić będą schody z poręczami na dwóch poziomach. W okolicy placu wykonane zostaną dekoracyjne nasadzenia, a miejsce się zazieleni. Wybudowane zostanie oświetlenie. Czas realizacji prac to 7 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.
Stronami umowy, której wartość wynosi 1 512 960,39 zł brutto, są Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni (reprezentowane przez LIS na mocy porozumienia).

Rok temu w tej części Oksywia, przy ul. Arciszewskich, zagospodarowano teren sąsiadujący z cmentarzem, a w drugiej połowie sierpnia rozpoczęto wymianę nawierzchni i krawężników na prawie 180-metrowym, górnym odcinku ulicy Arciszewskich. Drugą część remontu na ulicy Arciszewskich zaplanowano na przyszły rok, wraz z pracami prowadzonymi przez PEWiK.

Wszystkie działania prowadzone przez nas na Oksywiu uzupełniają się, w efekcie czego powstaje przestrzeń przyjazna i bezpieczna, uwzględniająca potrzeby różnych grup użytkowników – zauważa Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Z wykorzystaniem zarówno środków z budżetu miasta Gdyni, jak i dofinansowania unijnego sukcesywnie podnosimy jakość życia mieszkańców najstarszej dzielnicy Gdyni.

„Twarde” inwestycje to jednak nie wszystkie działania rewitalizacyjne, dzięki którym Oksywie się zmienia. Niezwykle ważne są działania społeczne, aktywizujące i integrujące mieszkańców, prowadzone zarówno przez jednostki miejskie, jak i organizacje pozarządowe. Warto też przypomnieć, że to na Oksywiu, przy ul. Dickmana, powstaje pierwszy w Gdyni komunalny blok bez barier – dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.