1422 (1122) 2020-09-11 - 2020-09-17

Nowe mundury dla strażaków z Wiczlina

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Wiczlino zyskała osiem nowych kompletów ubrań specjalnych. Mundury przeznaczone są do użytku podczas akcji ratowniczo-gaśniczych: gaszenia pożarów, usuwaniu skutków wypadków, zalań, likwidacji zagrożeń chemicznych czy ekologicznych.

Ubrania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy i komfort podczas wykonywania trudnych i często niebezpiecznych zadań. Zakup sfinansowała Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, która od wielu lat współpracuje z OSP Wiczlino.
– Ochotnicza Straż Pożarna Wiczlino to jednostka doskonale znana nie tylko mieszkańcom Gdyni Zachód, ale wszystkim gdynianom. Aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczych na terenie całego miasta, ponadto bierze udział w wydarzeniach, piknikach rodzinnych, Paradzie Niepodległości, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy czy Moto Safty Day. Wsparcie ze strony Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z pewnością przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu służby strażaków – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju

OSP Wiczlino na co dzień podejmuje różnorodne działania ratowniczo-gaśnicze: gaszenie pożarów, likwidacja skutków wypadków komunikacyjnych, udzielanie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Strażacy walczą także z zalaniami, podtopieniami domów i piwnic, usuwają złamane konary drzew, oraz likwidują podstawowe zagrożenia chemiczno-ekologiczne. Tylko w 2019 roku, wyjeżdżali 150 razy do działań ratowniczych.

W tym roku Rada Dzielnicy sfinansowała nie tylko umundurowanie strażaków, ale także szkolenie z kierowania ruchem drogowym wraz z zakupem armatury do gaszenia pożarów. Ponadto w ramach zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego 2020, OSP Wiczlino w 2021 roku zyska nowy wóz strażacki, który pozwoli zwiększyć gotowość operacyjną jednostki i zapewni lepszą ochronę przeciwpożarową i ratowniczą na terenie miasta.

Ochotnicza Straż Pożarna Wiczlino obecnie zrzesza 64 druhów w tym 9 kobiet, 3 członków honorowych i 4 członków wspierających, a 39 strażaków posiada uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.