UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1422 (1122) 2020-09-11 - 2020-09-17

Projekt „Kwalifikacje dla Pomorzan II”

Fundacja Gospodarcza zaprasza pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej do udziału w projekcie: „Kwalifikacje dla Pomorzan II”.

Projekt adresowany jest głównie do osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób w wieku 25 lat i więcej. W ramach aktywizacji zaplanowano realizację następujących szkoleń zawodowych:
– spawanie z cięciem tlenowym według normy ISO 9606 z egzaminem uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego;
– podstawy księgowości z Excelem i egzaminem ECDL B4;
– kadry i płace z obsługą komputera (Word, Excel) i egzaminem ECDL B3 i B4.
Szczegółowe informacje na temat projektu na www.fundacjagospodarcza.pl w zakładce projekty w fazie realizacji.
Kontakt: kdp2@fungo.com.pl

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.