Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1422 (1122) 2020-09-11 - 2020-09-17

Wnioski o nagrody dla pracowników ochrony zdrowia

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia. Nagrody są przyznawane wyróżniającym się pracownikom z okazji Święta Patrona Ochrony Zdrowia – św. Łukasza.
Kryteria i zasady przyznawania nagród są określone w Regulaminie Nagród Prezydenta Miasta Gdyni.
Regulamin i wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej www.gdynia.pl w zakładce: „Dla mieszkańców – Zdrowie – Aktualności” oraz na stronie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w zakładce: „Do pobrania”.
Wniosek o przyznanie nagrody mogą złożyć:
1. Organy zarządzające w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5, 9 ustawy o działalności leczniczej,
2. Rady Dzielnic,
3. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni.
Wnioski należy składać do 21 września 2020 roku w Gdyńskim Centrum Zdrowia (ul. Władysława IV 43, II piętro) – w formie listu (decyduje data wpływu) lub w formie elektronicznej (skan oryginalnych dokumentów) na adres sekretariat@gcz.gdynia.pl.
Szczegóły pod nr. tel. 58 880 83 81.