1422 (1122) 2020-09-11 - 2020-09-17

Zgłoś kandydata do „Srebrnego drzewka”

Pracownicy społeczni w swojej codziennej pracy wspierają osoby samotne, seniorów i całe rodziny, stanowiąc dla nich oparcie, a niekiedy ostatnią deskę ratunku. Aby docenić ich trudy, powołano nagrodę „Srebrne Drzewko”, przyznawaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Kandydata do jej otrzymania może zgłosić każdy. Zgłoszenia trwają do 25 września.

Formularze pobrać można na stronie rops.pomorskie.eu i przesłać do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk – do dnia 25 września 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły dotyczące nagrody dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem zasięgnięcia dodatkowych informacji można również kontaktować się z Małgorzatą Klimaszewską pod nr. tel. 58 326 88 16.