1424 (1124) 2020-09-25 - 2020-10-01

Gdynia z kolejnym tytułem Eco-Miasta

Spójny przekaz edukacyjny, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i wysoki poziom recyklingu – za to została doceniona Gdynia w jednym z największych ekologicznych konkursów miejskich Eco-Miasto. 21 września w Centrum Nauki Kopernik Warszawie, podczas pierwszego dnia konferencji „Eco-Miasto 2020. Energia zmian”, odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Statuetkę odebrał wiceprezydent Michał Guć.


Tegoroczna konferencja „Eco-Miasto 2020. Energia zmian” odbyła się w Centrum Nauki Kopernik Warszawie. Pierwszego dnia, 21 września, miała miejsce ceremonia wręczenia nagród dla samorządów wyróżnionych w 7. edycji konkursu Eco-Miasto. Spośród 59 zgłoszeń, kapituła wyróżniła 10. Gdynia otrzymała nagrodę w kategorii „Gospodarka Odpadami”, którą odebrał osobiście Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Decyzją kapituły, Gdynia otrzymała nagrodę za spójny przekaz edukacyjny, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i włączanie w działanie różnych grup, co zaowocowało między innymi wysokimi poziomami recyklingu, projektami obywatelskimi i badaniami nad przetwarzaniem odpadów.

– Gospodarka odpadami to duże wyzwanie dla samorządów. Nie mam wątpliwości, że jako miasto poradziliśmy sobie z nim dobrze, tworząc od początku system, który z jednej strony jest przyjazny dla środowiska, z drugiej, co ważne, jest przyjazny dla mieszkańców. Znalazło to odzwierciedlenie w niskich cenach i wysokich poziomach odzysku. W tej chwili, nie ukrywam, jest nam dużo trudniej, z powodu zmian wprowadzonych przez rząd i parlament, które zaskutkowały drastycznym wzrostem cen. Mamy nadzieję, że zostaną wprowadzone przepisy, które pozwolą nam efektywniej gospodarować odpadami i działać w sposób bardziej racjonalny. Liczymy na to, że obietnice, które obecnie się pojawiają ze strony rządu, faktycznie zostaną wdrożone - przede wszystkim rozszerzona odpowiedzialność producentów. To dzisiaj jest klucz do tego, by system był bardziej efektywny – mówił podczas ceremonii wiceprezydent Michał Guć.


Gdynia konsekwentnie realizuje działania w zakresie gospodarowania odpadami. Są to zarówno działania mające usprawnić segregację i wywóz śmieci w mieście, jak i działania informacyjno-edukacyjne.

Eco-Miasto to ogólnopolski projekt, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Konkurs, organizowany w ramach projektu, docenia najbardziej zaangażowane środowiskowo polskie miasta. Jest on skierowany do wszystkich miast i związków gminnych, niezależnie od ich rozmiaru. W każdej kategorii konkursowej są przyznawane dwie nagrody – jedna trafia do ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys., a drugą otrzymuje miasto powyżej 100 tys. mieszkańców.