1424 (1124) 2020-09-25 - 2020-10-01

Konsultacje wokół ulicy Nauczycielskiej

Trwa drugi etap konsultacji dotyczących przebudowy ul. Nauczycielskiej na Witominie. Prezentowany projekt jest odpowiedzią na uwagi zgłoszone przez mieszkańców po ubiegłorocznym spotkaniu.

Podczas pierwszego spotkania zaproponowano utworzenie na całym odcinku ulicy strefy zamieszkania, wyznaczenie możliwie dużo miejsc postojowych do parkowania w pasie drogowym, zwężenie fragmentu ulicy i wprowadzenie ruchu wahadłowego. Plan uporządkowania parkowania, (ograniczenie liczby miejsc postojowych na ulicy) mieszkańcy ocenili negatywnie. Były też głosy przeciwne wprowadzeniu ruchu wahadłowego.

Laboratorium Innowacji Społecznych wraz z projektantem szukało rozwiązań mających pogodzić potrzeby parkingowe mieszkańców z ochroną drzew i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Na kanale YouTube Laboratorium Innowacji Społecznych, dostępny jest film informacyjny, w którym omawiana jest aktualna koncepcja przebudowy ul. Nauczycielskiej. Na uwagi, pytania i wypowiedzi odnośnie koncepcji LIS czeka do 30 września - mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl; poczta tradycyjna: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.

Nowa koncepcja przebudowy ul. Nauczycielskiej zakłada powstanie przestrzeni estetycznej i bezpiecznej dla wszystkich. Zachowana zostanie duża ilość zieleni. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji większą liczbę legalnych miejsc parkingowych (w tym dla osób z niepełnosprawnościami). Ruch pieszych i samochodów uspokoją elementy wyniesione, oznaczające strefę wspólną. Planowane jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z wyznaczeniem pierwszeństwa. Wymieniona zostanie nawierzchnia (kostka betonowa), pojawi się nowe oświetlenie ulic i przejść dla pieszych. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, co zniweluje zastoiska wody. Za miejscami postojowymi, które mogą powstać na terenie SM Bałtyk, projektant przewidział ogrody deszczowe. Do uzgodnienia pozostaje mała architektura przy wejściu do lasu.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.