1424 (1124) 2020-09-25 - 2020-10-01

Tytuł Microsoft Showcase School dla ZSO nr 8

„Szkoła, która działa” to motto Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8. Dowodem na to, że tamtejsze metody nauczania naprawdę działają, jest uzyskany przez placówkę tytuł Microsoft Showcase School na rok 2020/2021.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jako jedna z ośmiu szkół w Polsce i 325 instytucji edukacyjnych z 58 krajów na całym świecie, uzyskał tytuł Microsoft Showcase School na rok 2020/2021. Oznacza to, że placówka jest częścią ogólnoświatowej sieci, wspieranej przez firmę Microsoft i jej ekspertów.

Program ten nam możliwość dołączenia do globalnej społeczności innowacyjnych szkół. Jest też okazją do nawiązania współpracy z firmą Microsoft i światowymi liderami szkół, dzięki czemu mozna poznać nowe trendy i inspiracje.

Program Microsoft Showcase School bazuje na K12 Education Transformation Framework, w którym podstawą jest sprawcze przywództwo edukacyjne, wizja i strategia szkoły, współpraca nauczycieli ze światową społecznością edukatorów i dbanie o zrównoważony osobisty i zawodowy rozwój nauczycieli i uczniów.

Zespół szkół rozpoczął swoją działalność zaledwie rok temu. Placówka powstała z połączenia Szkoły Podstawowej nr 37 oraz przeniesionego z ul. 10 Lutego XVII Liceum Ogólnokształcącego. Na potrzeby ZSO8 wybudowany został nowy budynek o światowym standardzie, jeśli chodzi o funkcjonalność i komfort użytkowania. Jednak o nowoczesności placówki decydują przede wszystkim nauczyciele i stosowane przez nich innowacyjne rozwiązania edukacyjne.

W zeszłym roku tytuł Microsoft Showcase School przyznano XVII Liceum Ogólnokształcącemu. Teraz, dzięki samodoskonaleniu się nauczycieli i wprowadzonym zmianom, tytuł zdobył cały zespół szkół.

W tym roku 34 nauczycieli z tej szkoły uzyskało certyfikat MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert). MIEE to sieć nauczycieli z całego świata, którzy regularnie spotykają się, dzieląc się swoimi doświadczeniami i szkoląc w zakresie kompetencji cyfrowych i społecznych. Eksperci z ZSO nr 8 są grupą osób zaangażowanych w szkolenie całej kadry, dzielącą się wiedzą z innymi szkołami poprzez konsultacje, szkolenia nauczycieli i działania w ramach Pomorskiej Szkoły Ćwiczeń i Wiosny Edukacji.

Duże znaczenie ma wykorzystanie nowych praktyk i rozwiązań cyfrowych. W miarę kontynuowania edukacyjnej transformacji szkoła jest wspierana przez firmę Microsoft oraz jej partnerów w zakresie doskonalenia się oraz dostępu do nowych badań i rozwiązań. Dzięki wsparciu partnerów takich jak firmy Delkom i Skriware uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażone pracownie oraz dostęp zasobów edukacyjnych.

ikona