1425 (1125) 2020-10-02 - 2020-10-15

Inkubator pomysłów: Dragon Dreaming w praktyce

Trwająca do 26 października obecna edycja „Inkubatora pomysłów” dotyczy włączenia społecznego. W ramach wydarzeń towarzyszących naborowi pomysłów na innowacje można uczestniczyć w bezpłatnym warsztacie z pracy nad innowacyjnymi pomysłami oraz wszelkiego rodzaju wyzwaniami.

Warsztat, który ma zainspirować do innego spojrzenia w pracy nad swoimi przedsięwzięciami czy pomysłami jest także okazją do poznania praktycznego zastosowanie metody Dragon Dreaming. Polega na planowaniu i realizacji projektów w sposób wzmacniający poczucie sensu podczas ich realizacji oraz zaangażowanie zespołu. W przeciwieństwie do innych metod skupia się - poza planowaniem i wdrażaniem – na całości przedsięwzięcia: od momentu tworzenia wspólnej wizji aż po przetwarzanie końcowych efektów, uczenie się i celebrację.
Warsztat odbędzie się w czwartek, 8 października, w Centrum Sąsiedzkim Przystani Śmidowicza 49 (sala 220); dla dwóch maksymalnie sześcioosobowych grup: w godz. 9.00-12.00 oraz 12.30-15.30.
Zapisy mailowe: innowacje@lis.gdynia.pl
W trosce o bezpieczeństwo własne oraz innych, obowiązkowe jest uczestnictwo w maseczce lub przyłbicy.
Istotą działań podejmowanych w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2” jest wsparcie w rozwoju nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług, produktów, rozwiązań w obszarze włączenia społecznego. W trakcie projektu (03.2020 – 09.2023), w dwóch lokalizacjach – Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Marzycielach i Rzemieślnikach w Warszawie – funkcjonować będzie inkubator innowacji społecznych, w którym rozwijane i testowane będą oddolne pomysły zgłaszane w otwartych naborach. W ramach dwóch cykli inkubacyjnych ok. 100 pomysłów na innowacje otrzyma wsparcie (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu) przy dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu prototypu innowacyjnego rozwiązania, które będzie mogło być przetestowane w mikroskali. 52 z nich będą mogły otrzymać grant (średnio 40 tys. zł) na przeprowadzenie testowania w wybranej lokalizacji, a 10 najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, będzie upowszechnianych na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania. Ze wsparcia inkubatora będę mogli korzystać przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.
Szczegóły na:
www.inkubatorpomyslow.org.pl

ikona