1425 (1125) 2020-10-02 - 2020-10-15

Nabór członków drugiej kadencji Komitetu Rewitalizacji

2 października, rozpoczyna się nabór członków gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. To ponad 20-osobowe gremium, które opiniuje i ocenia przebieg rewitalizacji, ale też zwraca uwagę na ważne zagadnienia z nią związane.

Wraz z końcem roku upływa pierwsza, trzyletnia kadencja gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji, powołanego przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, w styczniu 2018 roku. Komitet to forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją; tworzą go przedstawiciele mieszkańców obszarów rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – do 25 osób. To, w jaki sposób pracują – jak często się spotykają, gdzie i jakie tematy poruszają - zależy od ich decyzji.
Komitet Rewitalizacji opiniuje działania miasta oraz doradza prezydentowi Gdyni w sprawach związanych z rewitalizacją we wszystkich sześciu obszarach rewitalizacji: zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino – Radiostacja, części Oksywia, Babich Dołów, osiedli Meksyk i Pekin oraz rejonu ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni. Podczas dotychczasowych spotkań nie tylko zapoznawali się z bieżącym przebiegiem rewitalizacji, ale też zwracali uwagę na związane z rewitalizacją sprawy wymagające rozwiązania (zarówno jeśli chodzi o kwestie społeczne, jak i przebieg czy planowanie inwestycji).
Od 2 października na stronie lis.gdynia.pl dostępne będą formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia – dla przedstawicieli mieszkańców poszczególnych obszarów rewitalizacji (jedna osoba z każdego obszaru) oraz przedstawicieli właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji (trzy osoby). Laboratorium Innowacji Społecznych czekać będzie na wypełnione formularze wraz z listami poparcia do 22 października 2020 r. Należy przesłać je pocztą (na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia 81-346) lub zeskanowane - pocztą elektroniczną (rewitalizacja@gdynia.lis.pl). Decyduje data wpływu. W razie nieskutecznego naboru – odbędzie się nabór uzupełniający.
Pozostali członkowie Komitetu Rewitalizacji rekomendowani będą przez grupy, które reprezentują – Radę Pożytku Publicznego, Radę Miasta, Rady Dzielnic oraz prezydenta do 16 listopada.
Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny – za działalność nie przysługuje wynagrodzenie

ikona