1427 (1027) 2020-10-16 - 2020-10-22

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2020 roku o godz. 10.00, w sali „E”, w budynku III Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 7 grudnia 2020 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy:
ul. Akacjowej 2A o pow. 469 m2, ul. Olgierda 13 o pow. 675 m2, ul. Aresa/Afrodyty o pow. 14280 m2, ul. Łopianowej o pow. 2324 m2, ul. Inżynierskiej 87C o pow. 993 m2, ul. Redłowskiej 28A o pow. 726 m2, ul. Miętowej 122 o pow. 883 m2, ul. Miętowej 124 o pow. 918 m2, ul. Płk. Dąbka „1A” o pow. 1156 m2, ul. Płk. Dąbka „1B” o pow. 1359 m2, ul. Płk. Dąbka „1C” o pow. 1345 m2, ul. Bydgoskiej o pow. 1209 m2, ul. Folwarcznej/Wrocławskiej o pow. 18806 m2, ul. Żeromskiego o pow. 1294 m2, ul. Gedymina i Płockiej 35 o pow. 4046 m2, ul. Komandorskiej 55 o pow. 889 m2 i ul. Hutniczej 63 o pow. 11631 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” w 8.10.2020 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na ścianie budynku Urzędu od strony ul. Bema (przy parkingu). Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami dzwoniąc na numery: (58) 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. J. Bema wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2798/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6 października 2020 roku, nieruchomości zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 605,60 m², pow. gruntu 1880 m² położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 13, oznaczonej jako część działek nr 243, 244, 245, 246, 247 obręb 0018 Leszczynki, zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00017305/8 – przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Gdyni z przeznaczeniem na bazę lokalową Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego oraz realizowanego w nim programu "Rehabilitacja 25 plus".
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 8 października 2020 r. do 29 października 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 od strony parkingu przy ul. Bema wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ Wykaz Nr 21/2020 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Sztukatorów - działka nr 1539 o pow. 14 m2, obręb nr 0020 Obłuże, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 16 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
przedkłada informację o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczonym wykazie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem.
Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem jest dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Sportu:
www.bip.um.gdynia.pl/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-gdynia-przeznaczonych-do-oddania-w-najem,496865
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się ścianie budynku Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. J. Bema wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0022 Orłowo jako działka nr 2238 objęta księgą wieczystą GD1Y/00005482/5 Sądu Rejonowego w Gdyni oraz działka nr 2240/1 objęta księgą wieczystą GD1Y/00023792/3 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Łączna powierzchnia działek wynosi 891 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 2799 /20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.10.2020 r. wywieszony został na okres od 8.10.2020 r. do 29.10.2020 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
(ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 214 000 euro na utrzymanie zimowe jezdni dróg miasta Gdyni – sektory 1, 2, 4 i 6.
Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia.
Termin składania ofert: 22.10.2020 r. godz. 11.00.
***
Szkoła Podstawowa nr 48
(ul. Jowisza 60)
zatrudni pracownika na stanowisku: dozorcy na 3/4 etatu.
CV należy wysłać na adres mailowy: kadry@sp.48.edu.gdynia.pl.
Dodatkowe informacje: tel. 507 203 102.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 (ul. Halicka 8)
zatrudni:
- nauczyciela biblioteki multimedialnej w wymiarze ½ etatu (15 godz. tygodniowo).
- konserwatora szkoły w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo).
Oferty można składać w sekretariacie szkoły.
Dodatkowe informacje: tel. 58 622 23 43.
***
Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (al Zwycięstwa 96/98)
ogłasza nabór na stanowisko: od referenta do specjalisty ds. zamówień publicznych (na umowę zastępstwa) w Dziale Organizacyjnym.
Dokumenty rekrutacyjne należy przesyłać pocztą, złożyć osobiście lub przesłać elektronicznie za pomocą ePUAP poprzez funkcję „pismo ogólne do podmiotu publicznego”, w zakładce „inne pismo” do 23.10.2020 r. do godz. 15:30 na adres:
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IV, pok. A510
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
z dopiskiem „Oferta pracy od referenta do specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacyjnym”.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.gdynia.pl w zakładce „Aktualne nabory i konkursy”.

  • ikonaOpublikowano: 15.10.2020 11:08
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.10.2020 11:40
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona