UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1427 (1027) 2020-10-16 - 2020-10-22

Pomysł na Miasto - ostatni moment na zgłoszenie

UrbanLab Gdynia prowadzi zapisy do drugiej edycji jeszcze do 19 października. Poszukiwane są pomysły na mikro innowacje na rzecz adaptacji do zmian klimatu w mieście. Te z największym potencjałem będą mogły zostać wdrożone i upowszechnione.

Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia realnych procesów społecznej zmiany w Gdyni. Zbiera inicjatywy warte przetestowania i wdrożenia w mieście. W drugiej edycji szukane są rozwiązania ukierunkowane na łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich. Takie, które promują współudział mieszkańców w działaniach, przyczyniając się do budowania poczucia sprawczości w lokalnych społecznościach.
Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów to 90 tys. zł. Do testowania zostaną skierowane co najmniej trzy pomysły o najwyższym potencjale.
Każdy, kto ma pomysł na adaptację do zmian klimatu w Gdyni, powinien wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dostępne na stronie www.urbanlab.gdynia.pl lub www.lis.gdynia.pl. Zgłoszenia należy wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Pomysły na Miasto można zgłaszać do 19 października 2020.
Pomysł na Miasto to jedna z dwóch ścieżek inkubatora innowacji w ramach UrbanLab Gdynia, włączająca mieszkańców przez zaproszenie do wspólnej dyskusji o rozwoju miasta i inicjowania w nim zmian. Celem jest poszerzanie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, lepsze poznawanie potrzeb gdynian i gdynianek oraz tworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współpracy w mieście.

Pomysł na Miasto jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.