Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1427 (1027) 2020-10-16 - 2020-10-22

W Miejskich Klubach Seniora bez wycieczek i spacerów

Miejskie kluby seniora, prowadzone przez Centrum Aktywności Seniora w Gdyni, zawieszają organizację spacerów, wycieczek, spotkań w terenie. W ścisłym reżimie sanitarnym i dla mocno ograniczonej liczby osób działają natomiast tzw. kawiarenki w sześciu klubach na terenie całego miasta. Ostatnie tygodnie przynoszą znaczący wzrost liczby zakażeń koronawirusem, seniorzy są w grupie podwyższonego ryzyka – stąd decyzja mająca na uwadze ich bezpieczeństwo.

Wycieczki po najbliższej okolicy, spacery i zwiedzanie interesujących miejsc stanowiły w ostatnich miesiącach uzupełnienie oferty sześciu gdyńskich Miejskich Klubów Seniora. W lipcu, po kilku miesiącach zawieszenia działalności, w mocno ograniczonym zakresie placówki wznowiły działalność stacjonarną.

- Wznawiając działalność Miejskich Klubów Seniora, w ścisłym reżimie sanitarnym, zastrzegaliśmy, że będziemy uważnie śledzić sytuację i gdy pojawi się taka potrzeba będziemy wracać do rozwiązań mających ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem. I właśnie teraz tak się dzieje. Mając na uwadze bezpieczeństwo seniorów, w związku ze stale rosnącą liczbą zakażeń i zachorowań, zawieszamy do odwołania organizację przez kluby seniora wszystkich wycieczek, spacerów, spotkań w terenie – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Działające w klubach tzw. kawiarenki pozostają otwarte: dla mocno ograniczonej liczby osób i z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.


W klubowych kawiarenkach może jednocześnie przebywać ściśle określona liczba osób, przestrzegany jest czas jaki mogą w kawiarence spędzać. Stoliki ustawiono w zalecanej odległości, siedzące przy nich osoby zachowują odpowiedni dystans i  nie mogą dostawiać dodatkowych krzeseł. Pojawiły się pleksy i środki do dezynfekcji. Każda osoba musi zdezynfekować ręce i wypełnić specjalną deklarację. To ważne by w razie potrzeby móc ustalić, kto w danym momencie przebywał w klubie. Do momentu zajęcia miejsca przy stoliku usta i nos muszą być zasłonięte.