1429 (1029) 2020-10-30 - 2020-11-05

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych

W 2020 r. obsługa wzmożonego ruchu pasażerskiego związanego z uroczystością Wszystkich Świętych realizowana jest w warunkach szczególnych – w czasie pandemii koronawirusa, dlatego zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej są odmienne niż w poprzednich latach. Zostały one wypracowane przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni przy współudziale samorządów gmin sąsiednich, w których znajdują się nekropolie obsługiwane gdyńską komunikacją miejską.

Szczegóły zmian w ofercie przewozowej zaprezentowano poniżej w podziale na poszczególne dni.
Dodatkowa obsługa komunikacyjna przedstawia się następująco:
Piątek, 30 października,
Obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej.
Podwojona zostaje częstotliwość kursowania autobusów na liniach: 105 (kursy co do 15 minut, obsługa autobusami przegubowymi) i 190 (kursy co 7-8 minut).
Sobota i niedziela, 31 października i 1 listopada (Wszystkich Świętych)
W obydwa dni obowiązują rozkłady jazdy ważne w soboty. Znaczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji planuje się w rejonie cmentarzy. Do największych nekropolii zostają uruchomione linie autobusowe, z ograniczoną liczbą przystanków, aby jak najszybciej dowieźć pasażerów na miejsce. Liczba pasażerów podlegać będzie regulacji przez pracowników ZKM, którzy dbać będą także o przestrzeganie wszelkich procedur związanych ze stanem epidemicznym.
Wzmożona oferta przewozowa obejmuje obydwa dni weekendowe – aby rozładować spiętrzenia popytu spodziewane w dniu Wszystkich Świętych.
Dojazd do Cmentarza Witomińskiego w Gdyni zapewniają dwie linie:
– C90 – funkcjonująca w godz. 6:30-21, ze Śródmieścia Gdyni, wyłącznie z przystankami: Gdynia Dworzec Gł. PKP, Dworcowa, Armii Krajowej, Urząd Miasta – Władysława IV i Cmentarz Witomiński;
– C92 – funkcjonująca w godz. 8-18, z Witomina Leśniczówki, wyłącznie z przystankami: Witomino Leśniczówka, Witomino Centrum, Centrum Handlowe „Riviera”, Cmentarz Witomiński.
Autobusy linii 141 i 190 kursują z pominięciem ul. Witomińskiej – ul. Kielecką.
Cmentarz Komunalny w Kosakowie obsługuje linia C05, funkcjonująca w godz. 7:30-19, ze Śródmieścia Gdyni, wyłącznie z przystankami: Wzgórze św. Maksymiliana SKM, Armii Krajowej, Gdynia Dworzec Gł. PKP – Morska, Morska – Estakada, Obłuże Centrum, Żeliwna, Pogórze Dolne, Pogórze Górne, Kosakowo – Urząd Gminy i Kosakowo Cmentarz Komunalny.
Poza ww. liniami dedykowanymi, uruchomione zostają linie:
288, na trasie: Cisowa SKM – Rumia Dworzec PKP;
327, na trasie: Cisowa Sibeliusa – Karwiny Tesco;
380, na trasie: Redłowo SKM – Spokojna Cmentarz.
Zwiększona zostaje częstotliwość kursowania na liniach 26 i 187 (do 10 minut) oraz 173 i 197 (do 20 minut). Ponadto, wybrane kursy linii K wykonywane będą przez Oksywie Dolne i Oksywie Górne.
Nie funkcjonuje linia 105, zamiast której na gdyńskim odcinku trasy uruchamia się linię 125, na trasie: Redłowo Szpital – Pogórze Dolne oraz linię 905, na trasie: Mechelinki Przystań – Kosakowo Urząd Gminy.
Poniedziałek, 2 listopada
Obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej.
Podwojona zostaje częstotliwość kursowania autobusów na liniach: 105 (kursy co do 15 minut, obsługa autobusami przegubowymi) i 190 (kursy co 7-8 minut).
Wtorek-piątek, 3-6 listopada
Obowiązują stałe rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej.
Obsługę linii 105 – dowożącej pasażerów do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie – zapewnia się autobusami przegubowymi. Linia 190 do Cmentarza Witomińskiego w Gdyni w razie potrzeb wzmacniana będzie dodatkowymi autobusami, poza stałym rozkładem jazdy.
Sobota i niedziela, 7 i 8 listopada
Dojazd do Cmentarza Witomińskiego w Gdyni zapewniają linie 141 i 190, na których kursy zaplanowano co 10 minut.
Dojazd do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie zapewnia linia 105, na której kursy zaplanowano co 15 minut, z obsługą autobusami przegubowymi.
Dodatkowo, pojazdami o większej pojemności (przegubowymi) zaplanowano obsługę linii: 27, 173 i 197.
Odpowiedzią gdyńskiej komunikacji miejskiej na mającą miejsce w 2020 r. szczególną sytuację w okresie Wszystkich Świętych, jest dodatkowa oferta dowozu do cmentarzy, w postaci dedykowanych linii autobusowych tj. C05, C90 i C92, funkcjonujących w dość szerokim zakresie godzinowym z bardzo wysokimi częstotliwościami w obydwa dni weekendowe. Ograniczenie liczby przystanków ma na celu skrócenie czasu przejazdu autobusów tych linii i tym samym skrócenie czasu, w którym pasażerowie przebywają wspólnie w pojeździe.
ZKM w Gdyni apeluje, aby wizyty na nekropoliach w miarę możliwości planować także w całym okresie przed i po uroczystością Wszystkich Świętych, w którym intensyfikowana jest obsługa rejonów cmentarzy, tj. do 8 listopada. W okresie Wszystkich Świętych do obsługi komunikacyjnej zaangażowany zostanie cały dostępny tabor i kierowcy.