1429 (1029) 2020-10-30 - 2020-11-05

Konsultacje społeczne ws. wsparcia rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza gdynian do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022”.
Dokument wskazuje kierunki oraz cele strategiczne rozwoju Gdyni w ciągu najbliższych lat w zakresie wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej.
Uwagi można zgłaszać w terminie od 29 października do 4 listopada 2020 roku.
Szczegółowe informacje oraz projekt dokumentu wraz z ankietą konsultacyjną - dostępny jest na stronie internetowej MOPS Gdynia (www.mopsgdynia.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni (https://bip.um.gdynia.pl/) zakładka inne - komunikaty