1429 (1029) 2020-10-30 - 2020-11-05

„Zdolni z Pomorza” odwiedzili Dolny Śląsk

„Zdolni z Pomorza” to projekt, który od lat pozwala najzdolniejszym młodym ludziom na poszerzenie horyzontów poza szkolnymi ławkami. Od 2016 roku dla uczniów w Gdyni wciąż „wysypuje się worek” ciekawych możliwości rozwoju edukacyjnego. Obecny rok również jest niezwykle bogaty pod tym względem. Poza interesującymi zajęciami pozalekcyjnymi, warsztatami czy spotkaniami akademickimi na uczelniach wyższych, organizowano również wyjazdy edukacyjne. Jeden z nich odbył się we wrześniu, kiedy to uczniowie pojechali do stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia.

W programie projektu znajdują również wyjazdy edukacyjne.We wrześniu uczniowie pojechali do Wrocławia, odkrywając w mieście ślady czeskie, niemieckie, żydowskie i polskie. Wyjazdowi przyświecało pytanie: „Czy Wrocław można nazwać miastem trzech narodów?”.
Jak mówiła Magdalena Łozowicka-Honkisz, prowadząca zajęcia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Gdynia”, która zaplanowała program wyprawy, przez ok. 400 lat miasto znajdowało się pod panowaniem polskim, ok. 200 lat pod niemieckim i prawie 500 pod czeskim. Zwiedzając określone miejsca, udowodniliśmy sobie, że faktycznie Wrocław jest miastem trzech narodów, wielu kultur i przebogatej historii. Było bardzo intensywnie, a program wycieczki okazał się interesujący dla uczniów.
Uczniowie poszukiwali odpowiedzi na to pytanie, zwiedzając m.in. Halę Stulecia i jej otoczenie, Stare Miasto z pięknymi kościołami, uliczkami i mostami na Odrze, katedrę na Ostrowie Tumskim czy stary i niezwykły cmentarz żydowski, ale również uczestnicząc w lekcjach w Muzeum Narodowym oraz Muzeum Pana Tadeusza.
Uczestnicy przyznawali, że Wrocław to miasto o polsko-czesko żydowsko-niemieckich reminiscencjach historycznych.
Co ciekawe, wyprawa na Dolny Śląsk okazała się również czymś zupełnie nowym nawet dla tych uczniów, którzy gościli tu nie pierwszy raz. Obok historycznych aspektów ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie Centrum Nauki o Wodzie „Hydropolis”, które pokazuje, jakie znaczenie ma woda na świecie, jak wyglądała jej zużycie i dlaczego należy o nią dbać.
W ramach projektu „Zdolni z Pomorza” w ubiegłym roku szkolnym zorganizowano aż 826 godzin zajęć pozalekcyjnych z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii, czy kompetencji społecznych. Program to także warsztaty rozwijające kreatywność, obozy naukowe i prawie 30 spotkań akademickich w pomorskich uczelniach wyższych.
Przyznano również stypendia naukowe o łącznej wartości ponad 100 000 zł. Warto dodać, że podobne wyjazdy edukacyjne w ramach projektu odbywają się regularnie (uczniowie zwiedzili m.in. Warszawę) i będą odbywać się aż do końca jego realizacji, jeśli sytuacja na to pozwoli. Obecnie uczniowie korzystają z zajęć pozalekcyjnych i warsztatów rozwijających kreatywność.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.