1432 (1132) 2020-11-27 - 2020-12-03

Cztery oferty na budowę ulicy Necla

W postępowaniu przetargowym wpłynęły cztery oferty na wykonanie robót budowlanych na ul. Necla. Inwestycja ma na celu realizację nowej infrastruktury drogowej, kanalizacji i oświetlenia.

Inwestycja zostanie zrealizowana na odcinku ok. 340 metrów. Ulica zyska nową nawierzchnię wraz z korektą geometrii jezdni, a w celu uspokojenia ruchu zamontowane zostaną progi zwalniające. Mieszkańcy zyskają miejsca postojowe, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami, zmodernizowane zostaną chodniki oraz najazdy i zjazdy na skrzyżowania, powstanie także plac do zawracania. Zlikwidowane zostaną schody terenowe oraz istniejące ogrodzenia. Prace prowadzone będą na całym odcinku ul. Necla oraz po lewej i prawej stronie ul. Legionów.
Miasto na realizację zadania zabezpieczyło kwotę w wysokości 4 104 828, 45 zł brutto.