Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1432 (1132) 2020-11-27 - 2020-12-03

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18 listopada po raz trzynasty obchodziliśmy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Prowadzone w tym dniu działania informacyjne mają na celu zaangażowanie jak największej liczby instytucji, środowisk eksperckich i środków masowego przekazu do zwiększenia świadomości społeczeństwa w temacie narastającej oporności bakterii na antybiotyki.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony przez Komisję Europejską w 2008 roku. W Polsce jego organizacją i propagowaniem celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków. Wszystko w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia o nazwie „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”.
– Zgodnie z wytycznymi WHO chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, aby właściwie stosować antybiotyki. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy większość porad lekarskich odbywa się telefonicznie. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków przyczynia się do zmniejszenia ich skuteczności, co stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Takie inicjatywy są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Chodzi również o zachęcenie społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do stosowania najlepszych praktyk, w celu uniknięcia dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych.
Przyczyny narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii i w hodowli zwierzęcej.
W tym roku, w dobie pandemii COVID-19, prowadzone działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie pogorszeniu kryzysu w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki - „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków" ("United to preserve antimicrobials" WHO). Przekaz kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 2020
Przeziębienie, grypa i Covid-19 to choroby wirusowe.
Antybiotyki:
– nie działają na wirusy,
– działają na bakterie,
– nadużywane tracą skuteczność.
Musimy pamiętać o tym, że:
– należy przyjmować tylko antybiotyki przepisane przez lekarza,
– trzeba zawsze stosować się do zaleceń lekarza,
– nie wolno przerywać terapii antybiotykowej, nawet jeśli poczujemy się lepiej,
– nie wolno stosować antybiotyków, które mamy w domu po wcześniejszym leczeniu.