1432 (1132) 2020-11-27 - 2020-12-03

Informacja o konkursie wiedzy o Gdyni

Pierwszy etap (tzw. szkolny) 6. edycji Miejskiego Konkursu wiedzy o Gdyni 2020/2021 planowany jest pod koniec stycznia lub po feriach w lutym 2021 r. w formie online.

Organizatorzy szukają najlepszej i realnej do przeprowadzenia formy konkursu. Mimo obecnej sytuacji liczą, że frekwencja dopisze i uczestnicy pochwalą się swoją bogatą wiedzą i dobrym przygotowaniem, w którym ich Nauczyciele mają duży udział. Informacja o formie i terminie konkursu, zarówno dla uczniów szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych, znajdzie się w „Ratuszu”.

Organizatorzy zachęcają nauczycieli koordynujących konkurs w gdyńskich szkołach do wsparcia ciekawymi pytaniami. Pytania należy przesyłać do 30 listopada 2020 r. na adres: b.slowi@gdynia.pl lub a.bien@gdynia.pl. Na autorów najciekawszych pytań czekają nagrody książkowe oraz gdyńskie gadżety, bowiem wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie konkursu – zespół merytoryczny, organizatorzy, osoby sprawdzające testy – działają społecznie, ideą konkursu jest skupienie miłośników wokół łączącej ich osi, jaką jest Gdynia.
Informacje o konkursie znajdują się pod linkiem
www.gdynia.pl/konkurswiedzyogdyni.