1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Gdyński Dialog o Klimacie z mieszkańcami

Trwa Gdyński Dialog o Klimacie. To otwarty, kilkuetapowy proces konsultacyjny, którego efektem będą rekomendacje dla planowania miejskich działań.
Gdyński Dialog o Klimacie wynika z potrzeby wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń różnych stron – osób i instytucji zaangażowanych w życie i tworzenie miasta. Cel to poszukiwanie lokalnych rozwiązań, które będą przyczyniać się do adaptacji lub łagodzenia zmian klimatu, pomogą się do nich lepiej przygotować. Proces podzielony został na cztery etapy, które trwać będą do końca maja 2021.
Dialog o klimacie otwiera etap diagnostyczny, w którego trakcie odbędzie się akcja informacyjna o procesie. Mieszkańcy mogą także zadawać pytania dotyczące zmiany klimatu, na które odpowiedzi udzielą eksperci. Ten etap odbywa się online, potrwa do końca 2020 roku.
Pytanie można zgłosić poprzez wypełnianie formularza do 13 grudnia pod adresem: www.badanialis.pl/pytanie_do_eksperta.
Wszystkie pytania zostaną zebrane i opracowane, a następnie przekazane ekspertom, którzy udzielą na nie odpowiedzi.
Równolegle UrbanLab Gdynia realizuje badanie postaw mieszkańców wobec adaptacji do zmian klimatu, w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni”. Ankieta jest anonimowa, Dostępna za pośrednictwem strony internetowej urbanlab.gdynia.pl. Jej wypełnienie trwa kilkanaście minut, dostępna jest online. Wnioski będą stanowiły ważny wkład w działania planowane w Gdyńskim Dialogu o Klimacie.
W drugiej fazie – etapie narady społecznej – odbędą się trzy spotkania, których celem będzie opracowanie rekomendacji i pomysłów w zakresie włączania różnych podmiotów w działania przeciwdziałające skutkom zmiany klimatu w określonych obszarach. Udział w naradzie wezmą przedstawiciele m.in. spółdzielni, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i rad dzielnic. Rekrutacja jest otwarta i rozpoczęła się 7 grudnia. Spotkania odbędą się online, etap ten potrwa od 4 stycznia do 28 lutego.
Podczas etapu zbierania uwag i pomysłów, gdynianie będą mogli zgłaszać własne uwagi i pomysły dotyczące wskazanych aspektów adaptacji do zmian klimatu. Etap ten potrwa od 1 do 31 marca 2021.
Etap wypracowywania rozwiązań, tzw. ideathon, to dwudniowy warsztat projektowy, podczas którego uczestnicy wypracują konkretne rozwiązania dla Gdyni w obszarze zmiany klimatu. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość konsultacji z ekspertami, otrzymają wsparcie mentorów, a autorzy najlepszego pomysłu otrzymają nagrodę. Etap ten potrwa od 1 do 30 kwietnia 2021 r.
Raport podsumowujący proces zostanie opublikowany do końca maja 2021. Znajdą się tam przede wszystkim rozwiązania i rekomendacje wypracowane przez uczestników Dialogu. Dokument zostanie przekazany wydziałom Urzędu Miasta oraz jego jednostkom jako wskazania do planowanych działań, ale będą stanowić także bazę dobrych praktyk dla mieszkańców.
Jeśli działasz w obszarze zmiany klimatu, masz pomysły na wzbogacenie Dialogu i chciałbyś włączyć się w jego organizację, Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza do kontaktu poprzez e-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl lub telefon 58 727 39 08.
Informacje o Gdyńskim Dialogu o Klimacie są publikowane na gdynia.pl/oklimacie.

ikona