1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Konkurs plastyczny „Podróż na Fali”

„Podróż na FALI” to nazwa konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych i podopiecznych z placówek oświatowo-wychowawczych z województwa pomorskiego. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie plakatu obrazującego podróż pociągiem, autobusem, tramwajem, trolejbusem do ulubionego miejsca na Pomorzu. Na zwycięzców i laureatów czekają wspaniałe nagrody: smartfony, opaski sportowe oraz słuchawki.


Ochrona środowiska naszej planety jest bardzo ważna zwłaszcza dla młodego pokolenia, a jak wiemy transport publiczny jest zdecydowanie bardziej przyjazny środowisku niż ruch samochodowy, a nowy system biletowy FALA umożliwi płacenie za przejazdy środkami komunikacji bez konieczności kupowania papierowych biletów.
Celem konkursu „Podróż na FALI” jest zachęcenie młodych Pomorzan do korzystania z nowoczesnych rozwiązań w transporcie publicznym, pokazanie, że jeżdżenie pociągami, autobusami, tramwajami czy trolejbusami jest fajne.
Udział w konkursie to doskonały sposób na twórcze spędzenie przedświątecznego czasu lub okresu ferii zimowych, które w tym roku w związku z pandemią COVID 19 będą inne niż zawsze.
Prace konkursowe będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza obejmuje klasy 0-III, druga dotyczy klas IV-VIII. Technika prac jest dowolna – rysunek, malarstwo, kolaż... Prace mogą zostać wykonane w formie tradycyjnej lub elektronicznie.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu „Podróż na FALI” pełni organizator konkursu – spółka InnoBaltica. Wybór zwycięzców i laureatów odbędzie się dwuetapowo.
W pierwszym etapie wewnętrzna komisja organizatora wybierze najlepsze prace (oraz odrzuci te, które nie spełniają warunków konkursowych) i stworzy tzw. krótką listę. W drugim etapie na profilu organizatora na Facebooku zostanie uruchomione głosowanie na nagrodę publiczności. Jednocześnie powołana przez organizatora Komisja Konkursowa dokona oceny wytypowanych w pierwszym etapie prac i dokona wyboru zwycięzców i laureatów konkursu.
Prace plastyczne można przesyłać do 19 lutego 2021 roku pod adres mailowym: konkurs@innobaltica.pl lub adres pocztowy: InnoBaltica, ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Podróż na FALI”.
Wybrane prace zostaną wykorzystane w kampanii promocyjnej biletu Fala, w tym w materiałach informacyjnych tj. w prezentacjach, mapach, plakatach czy broszurach.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym - budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”, polegającego na utworzeniu wysoko zaawansowanego technologicznie systemu płacenia za przejazdy w transporcie publicznym.
Konkurs jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0040/18-00.

ikona