1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Nowy skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) jest zespołem doradczo-opiniującym Prezydenta Miasta Gdyni, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących ich współpracy z miastem. Znamy już nowy skład rady na kadencję 2021-2023.


Ważną i niezwykle cenną rolę w gdyńskim modelu demokracji lokalnej odgrywają zespoły konsultacyjne z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, wśród których wymienić należy przede wszystkim Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego, będącą ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy gminy z III sektorem.
– Mało kto wie, że gdyńska Rada ma najdłuższy staż w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1995 roku. To właśnie wspólnie z tym gremium, wybranym przez gdyńskie organizacje, tworzyliśmy pierwszy program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który stał się wzorem dla całej Polski. Członkowie mają na przykład decydujący głos w tworzeniu Programów Współpracy, a także w przyznawaniu dotacji organizacjom w konkursach ogłaszanych przez prezydenta Gdyni. Wszystkim wybranym gratuluję. Wkrótce po wskazaniu przedstawicieli Rady Miasta i prezydenta, spotkamy się na pierwszym posiedzeniu nowej Rady. I zabieramy się do roboty! – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Pozarządowi członkowie GRDPP kadencji 2021-2023 zostali wybrani w wyborach bezpośrednich przez gdyńskiej organizacje pozarządowe.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-2023 to:
Marek Radyko – Stowarzyszenie In gremio,
Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka,
Piotr Lewko – Stowarzyszenie OVUM,
Magda Madajczyk – Fundacja Dogtor,
Ida Bocian – Klinika Kultury,
Piotr Kochnowicz – Stowarzyszenie Motopozytywni Trójmiasto,
Małgorzata Kiełt – Fundacja Planet for Generations,
Danuta Kłopocka – Fundacja Adapa,
Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja,
Agnieszka Bzoma-Żebrowska – Stowarzyszenie Challenge Dance,
Justyna Sudzik – Fundacja Przytulny Domek.
Dodatkowo, zgodnie z wieloletnią praktyką, pięciu kandydatów z największą liczbą głosów w koszyku „seniorzy i kombatanci” zostanie powołanych przez prezydenta do Rady ds. Seniorów, a pięciu reprezentantów organizacji sportowych z największą liczbą głosów w koszyku „sport, turystyka, rekreacja, ochrona środowiska” zasili Radę ds. Sportu.
Będą to:
Kandydaci do Rady ds. Seniorów:
Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja,
Mirosław Janikowski – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 25,
Jadwiga Gierszewska – Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Jadwiga Michałowska – Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Jadwiga Bieniecka – Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Kandydaci do Rady ds. Sportu:
Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka,
Agnieszka Bibrzycka – Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki,
Przemysław Czoków – Klub Sportowy Delfin Gdynia,
Radosław Maślak – Klub Sportowy Biegamy Razem,
Tomasz Kożuchowski – Stowarzyszenie FLAUTA Gdynia.

Źródło: www.gdyniapozarzadowa.pl

ikona