1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Sezon grzewczy a czyste powietrze

Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań, z którymi przyszło nam się mierzyć. Na szczęście każdy z nas może aktywnie włączać się do działań na rzecz zmniejszania tych zmian. Naukowcy mówią o dwóch kierunkach działań: ograniczaniu skali i tempa zmian klimatu poprzez głównie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian, która obejmuje np. oszczędne gospodarowanie wodą.

Jak ograniczać emisję gazów cieplarnianych? Jedno ze źródeł emisji tych gazów pochodzi z ogrzewania naszych domostw. W okresie jesienno-zimowym wraca problem jakości powietrza. Palenie w piecach zawsze powoduje emisję szkodliwych substancji. Jest to tzw. emisja niska, która w połączeniu ze zwiększoną wilgotnością powietrza, tworzy smog. Mimo ogólnie dobrej jakości powietrza w naszym regionie, dzielnice domków jednorodzinnych spowite są często dymem.
Poza szkodliwym wpływem na nasze zdrowie, zanieczyszczenia emitowane z naszych domowych kominów zaliczają się do gazów cieplarnianych – to nie tylko zdrowie nasze i naszych bliskich, ale też kondycja całej planety i przyszłych pokoleń.
Co zatem można zrobić? Tam, gdzie to możliwe przyłączajmy się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Zgodnie z niedawno podpisaną uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego, do końca 2035 roku wszystkie kotły opalane na paliwa stałe mają zostać zlikwidowane na terenie naszego województwa (podstawą prawną tego zalecenia jest tzw. uchwała antysmogowa, tj. Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego, 28.09.2020 r.). Likwidujmy stare piece węglowe. Warto już dziś sprawdzić możliwe źródła dofinansowania na tego rodzaju inwestycje ze źródeł krajowych lub gminnych.
Zabronione jest spalanie odpadów.
Więcej materiałów edukacyjnych na stronie Komunalnego Związku Gmin kzg.pl.

ikona