1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Toaleta to nie śmietnik

W listopadzie obchodziliśmy Światowy Dzień Toalet. Każda okazja jest dobra, by przypomnieć o zasadach korzystania z urządzeń kanalizacyjnych. Kwestie eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych zostały określone w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przepisy zabraniają wprowadzania do kanalizacji odpadów stałych, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.


Wrzucanie odpadów do toalety czy używanie w domach młynków rozdrabniających (koloidalnych) jest sprzeczne z prawem. Odpady wrzucone do kanalizacji zapychają wewnętrzną instalację w budynku i stają się przyczyną poważnych oraz kosztownych awarii. Wiele z nich może doprowadzić do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty, jest uciążliwe dla mieszkańców i szkodliwe dla środowiska. Usuwanie awarii zwiększa koszty użytkowania systemu, a tym samym cenę odbioru ścieków, za którą płacą… mieszkańcy. Dodatkowo, wprowadzając do sieci kanalizacyjnej odpady organiczne zwiększamy populację gryzoni.
Prawie wszystkie zatory i awarie (90-95% przypadków) są powodowane wprowadzaniem przez użytkowników do instalacji sanitarnych odpadów stałych, tj. chusteczek nawilżanych, pieluch jednorazowych, podpasek, ręczników papierowych, patyczków kosmetycznych, wacików, odpadów mineralnych (żwirki z kuwet, materiały budowlane) i innych, np. tłuszczy, lekarstw, strzykawek, farb, lakierów. W ostatnim czasie problemem w kanalizacji są także maseczki oraz rękawiczki jednorazowe.
Pamiętajmy o prostych zasadach: nasza sieć kanalizacyjna przystosowana jest do przyjmowania jedynie nieczystości sanitarnych i papieru toaletowego. Odpady segregujemy i wrzucamy do kosza albo przekazujemy do odpowiednich punktów zbiórki. Informacje nt. prawidłowych zasad postępowania z odpadami znajdują się na stronach internetowych urzędu gminy lub na stronie https://kzg.pl/gospodarka/gospodarka-odpadami/.
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaprasza także szkoły i przedszkola do udziału w projekcie edukacyjnym Lider Lokalnej Ekologii pn. „Toaleta to nie śmietnik”. Na zgłoszenia czekamy do końca listopada br. Dla uczestników mamy przygotowane materiały informacyjno-edukacyjne: plakaty, ulotki, komiksy, kolorowanki oraz gadżety wspierające projekt (zeszyty, naklejki).
Szczegóły: https://kzg.pl/edukacja/aktualna-oferta-edukacyjna.
W ramach działań informacyjnych przygotowaliśmy także spot promujący akcję https://www.youtube.com/embed/Kcka8VSHJXY.

ikona