1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Ulica Mitry na nowo

Miasto szuka wykonawców budowy kanalizacji deszczowej w ul. Mitry w Gdyni wraz z przebudową sieci wodociągowej. Ta lokalna inwestycja od wielu lat wyczekiwana jest przez mieszkańców Chwarzna-Wiczlina.

– Inwestycja przy ul. Mitry to przykład kolejnego współdziałania na linii Urząd Miasta-Rada Dzielnicy, które wspólnie pokryją koszty tego zadania. Na Chwarznie–Wiczlinie zakończyliśmy niedawno modernizację ul. Marsa i ul. Jowisza, nowe oświetlenie i chodnik zyskała ul. Kard. Wyszyńskiego, a intensywne prace realizowane są na ul. Kąkola czy ul. Krauzego. W procedowaniu są także zamierzenia inwestycyjno-remontowe Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na lata 2019-2023, które po konsultacji z mieszkańcami trafią do realizacji – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
W ramach zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, wybrany wykonawca zrealizuje roboty rozbiórkowe, ziemne i drogowe. Na około 200 metrowym odcinku ul. Mitry powstanie kanalizacja deszczowa, w tym wpusty i studnie, a także przebudowana zostanie sieć wodociągowa z jednoczesnym zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej.
Ulica Mitry na całej długości będzie miała także nową nawierzchnię z kostki betonowej, aktualnie jest tam droga gruntowa z odcinkami z płyt betonowych. Mieszkańcy zyskają wjazdy do posesji oraz miejsca parkingowe. Na tym obszarze występują także przypadkowe nasadzenia krzewów oraz pojedynczych drzew liściastych i iglastych, które zostaną uporządkowane po zakończeniu inwestycji. Czas wykonania, łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru całego zakresu przedmiotu zamówienia wynosi 25 tygodni i nie może być dłuższy niż 52 tygodnie.

Na oferty miasto czeka do 17 grudnia 2020 r. do godz. 10.00, szczegóły w BIP.