1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Wyzdrowiałeś po COVID-19? Oddaj osocze i pomóż innym

Chorowałeś na COVID-19 i jesteś ozdrowieńcem? Teraz możesz oddać osocze i pomóc w leczeniu tych, którzy tę chorobę przechodzą dużo gorzej. Mieszkańcy Gdyni już się zgłaszają i pomagają.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uczestniczy w ogólnopolskim programie pobierania osocza od ozdrowieńców. W Gdyni można się zgłosić do Oddziału Terenowego przy ul. Powstania Styczniowego 9 B.
– Mieszkańcy naszego miasta, którzy wyzdrowieli po przebyciu COVID- 19 zgłaszają się do stacji krwiodawstwa i oddają osocze, które jest pomocne w leczeniu osób z ciężkim przebiegiem tej choroby. Wiemy jednak, że jest to przysłowiowa kropla w morzu potrzeb. Dlatego zwracam się do z Państwa z apelem. Jeżeli przebyliście Covid-19, czujecie się już dobrze i jesteście zdrowi, a chcecie pomóc osobom chorym - zgłoście się do stacji krwiodawstwa w celu oddania osocza – zachęca Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
Ozdrowieniec to osoba, u której wcześniej wykryto obecność wirusa SARS-CoV-2 za pomocą badania PCR lub testem antygenowym lub taka, która nie miała wcześniej stwierdzonego zakażenia, ale obecnie w jej krwi wykryto przeciwciała wirusa SARS-CoV-2 w klasie IgG (metodą ilościową) – bez konieczności wykonywania badań wymazu z nosogardzieli metodą PCR.
Fakt przebycia ciężkiej infekcji dróg oddechowych, bez potwierdzenia patogenu, który spowodował infekcję, nie pozwala traktować takiej osoby jako ozdrowieńca.
Kto może zostać dawcą?
– wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 11 września 2017 w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi,
– osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe oraz minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów - zakończenia izolacji,
– osoby, które przeszły zakażenie bezobjawowe oraz minęło 18 dni od zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR),
– osoby, które nie miały stwierdzonego zakażenia, a obecnie we krwi mają przeciwciała wirusa SARS-CoV-2 u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał,
– osoby w wieku 18-60 lat,
Potencjalny dawca musi wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.
W przypadku jeśli osoba zgłaszająca się do oddania osocza jako ozdrowieniec miała kiedykolwiek transfuzję krwi, a kobieta była w ciąży, na pierwszej wizycie w RCKiK będzie jedynie pobrana próbka na badanie przeciwciał anty-HLA.
W celu zakwalifikowania dawcy do oddania osocza, które może zostać wykorzystane do leczenia pacjentów z ciężką postacią kliniczną zakażenia SARS-CoV-2 niezbędne jest potwierdzenie przechorowania, dlatego należy przedstawić co najmniej jeden z dokumentów: informację z aplikacji pacjent.gov.pl (na przykład wydrukowany zrzut z ekranu), decyzję sanepidu o zwolnieniu z kwarantanny (z informacją o zachorowaniu), informację o dodatnich wynikach badań wymazów wykonanych metodą PCR, informację o wynikach badań ilościowych stwierdzonych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgG.
Ozdrowienic zakwalifikowany do oddania osocza musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numer PESEL oraz potrzebną dokumentację. W dniu pobrania należy być wypoczętym, dobrze nawodnionym i jedynie po lekkim posiłku.
Jak pobiera się osocze?
Zabieg pobierania osocza trwa około 30-40 minut i wykonuje się go metodą plazmaferezy, podczas którego pobiera się go 600-650 ml.
W przypadku ozdrowieńca najkorzystniejsze jest trzykrotne pobranie po 600 ml osocza w tygodniowych odstępach, jednak uzależnione jest to od ilości przeciwciał. Jeśli ilość zbadanych przeciwciał jest wysoka – dawca telefonicznie jest ponownie zaproszony do oddziału.
Zabiegi pobrania osocza wykonywane się w następujących placówkach:
– w Oddziale Terenowym w Gdyni Redłowie (rejestracja w godzinach 7.15-12.30),
– w RCKiK w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 12.30, w soboty – po wcześniejszym ustaleniu godziny (telefonicznie lub mailowo),
– w Oddziale Terenowym w Kościerzynie (rejestracja do oddania w godz. 7.15-12.30),
– w Oddziale Terenowym w Kartuzach (rejestracja w godzinach 7.00-11.30),
– w Oddziale Terenowym w Wejherowie (rejestracja w godzinach 7.00-10.30).
Więcej na www.krew.gda.pl.

ikona