Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
1439 (1139) 2021-01-29 - 2021-02-04

Nowe gdyńskie deszczomierze

Sześć deszczomierzy zbiera pomiary wód opadowych w Gdyni. Są one wpięte do regionalnego monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego i dostarczają niezwykle ważnych informacji o całorocznych opadach. W razie nawalnych deszczy czy nagłych powodzi umożliwią szybką reakcję miejskich służb.

W 2019 roku Zarząd Dróg i Zieleni zainstalował deszczomierze w Orłowie, na Chwarznie-Wiczlinie oraz Pogórzu. Zostały one zamontowane na ogrodzonych ujęciach wody PEWiKu: przy ul. Janki Bryla, Inżynierskiej oraz przepompowni ścieków przy ul. Puckiej. W ubiegłym roku ogłoszono kolejny przetarg na trzy nowe urządzenia do pomiaru opadów atmosferycznych.
– Deszczomierze monitorujące opady atmosferyczne. To niezwykle ważna inwestycja w kontekście zmian klimatycznych, które stwarzają m.in. duże zagrożenie powodziowe. Chcemy, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpieczniej. Jedno z nowych urządzeń zbiera dane opadowe z górnego tarasu Gdyni, a konkretnie z Oksywia, a kolejne z Dąbrowy oraz Wzgórza św. Maksymiliana – wylicza Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Jedno urządzenie zostało zainstalowane w północnej dzielnicy Gdyni, przy ul. Muchowskiego. Drugi deszczomierz zamontowano na Wzgórzu św. Maksymiliana, w okolicy bulwaru Nadmorskiego, u zbiegu al. Marsz. Piłsudskiego i ul. B. Prusa. Trzeci stanął natomiast na Dąbrowie na pętli autobusowej przy ul. Miętowej.
Za instalację urządzeń była odpowiedzialna firma PM Ecology, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu.
Zgodnie z wytycznymi miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu ZDiZ co roku stara się wyasygnować określoną pulę środków przeznaczyć na zakup i montaż deszczomierzy. Są to wysokiej klasy urządzenia renomowanej firmy Lambrecht. Jest już sześć identycznych urządzeń wpiętych w regionalny system monitoringu. Urządzenia te są niezwykle czułe i wykrywają nawet najmniejszy opad, co przekłada się na większą dokładność pomiaru. Warto podkreślić, że w ramach tej inwestycji doposażono wszystkie deszczomierze w dodatkowe czujniki wilgotności i temperatury powietrza.
Jak wygląda deszczomierz?
Gdyński model tego urządzenia posiada osłonę (w kształcie wiaderka) z malowanego proszkowo aluminium. Wyposażony jest w system ogrzewania obejmujący lej zbiorczy i korytko przelewowe. W osłonie umieszczony jest mechanizm wagowy, który pozwala na wykrycie nawet najmniejszego opadu. Deszczomierz jest połączony przewodami z tzw. szafą telemetryczną, w której znajdują się: zasilacz, antena, akumulator, który w przypadku braku zasilania pozwoli mu funkcjonować nawet do 3 tygodni. W szafie zainstalowano rejestrator danych opadu.
Deszczomierze dokonują pomiarów co minutę i wysyłają je do serwera co 10 minut. Nawet w okresie zimowym, gdy temperatura spada poniżej 40C, nie przestają rejestrować danych opadowych. Każdy deszczomierz jest podgrzewany grzałką, co umożliwia np. pomiar opadów śniegu nawet w najniższych temperaturach.
Dostęp do pomiarów z sześciu gdyńskich deszczomierzy ma każdy mieszkaniec. Można je znaleźć na stronie: https://pomiary.gdanskiewody.pl/home/rain.