1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Oksywie OdNowa: zmiany na ul. Makowskiego i Arciszewskich

Oksywie to największy z podobszarów gdyńskiej rewitalizacji. Podczas konsultacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcy często mówili że żyłoby im się lepiej, gdyby mogli łatwiej przemieszczać się między górną i dolną częścią dzielnicy. Jako sposoby na rozwiązanie problemu wskazywali m.in. modernizację ul. Makowskiego i przejścia łączącego tę ulicę z ul. Arciszewskich – dzięki czemu można by łatwo dojść do ul. Płk Dąbka - oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich.

– Oba zadania zostały wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. Właśnie rozpoczęły się prace na ul. Makowskiego, poczyniliśmy też niezbędne przygotowania do budowy w drugiej części roku chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Rozpoczęła się już budowa systemu rozsączającego, który odbierać będzie wodę deszczową i roztopową, spływającą z ul. Makowskiego w kierunku ul. Arciszewskich. Oprócz budowy kanalizacji deszczowej, równolegle przebudowywane i zabezpieczane będą kolejne sieci instalacyjne m.in. sanitarne, teletechniczne, elektroenergetyczne. Wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. Ostatni etap prac to położenie nowej nawierzchni jezdni ul. Makowskiego oraz budowa schodów łączących ją z ul. Arciszewskich.
Na gruntownie przebudowanej ul. Makowskiego powstanie około 110 metrów nowej ulicy, zaprojektowanej częściowo jako ciąg pieszo-jezdny, zakończonej placem do zawracania. W jego okolicy pojawią się dekoracyjne nasadzenia. Przebudowane zostaną wjazdy na posesje. W miejscu istniejącego przedeptu, do ul. Arciszewskich prowadzić będą schody z poręczami na dwóch poziomach. Prace powinny zakończyć się w II kwartale 2021 roku.
W drugiej połowie roku rozpocznie się natomiast budowa chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich. Dziś nie ma w tym miejscu bezpiecznego przejścia – inwestycja zmieni ten stan rzeczy. Rozwiązanie, które zostanie zastosowane, zabezpieczy skarpę wzdłuż nowego chodnika, ale też powoli nie naruszać i zachować zdecydowaną większość rosnących tu drzew.
Decyzją prezydenta Gdyni rozwiązano umowę z pierwszym wykonawcą dokumentacji, która powstała w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zaproponowane rozwiązanie zakładało bowiem wycinkę prawie wszystkich drzew rosnących na skarpie wzdłuż ulicy Arciszewskich.
Mur oporowy, który się tu pojawi, będzie palowany; jego wysokość będzie możliwie najmniejsza. Dzięki temu zachowane zostanie ukształtowanie terenu. By jednak mur mógł się pojawić, konieczna okazała się wycinka dwóch z rosnących tu klonów. Zgodę na nią wydał Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Budowa chodnika rozpocznie się w drugiej połowie roku, czyli w trakcie okresu lęgowego, gdy wycinek prowadzić nie wolno.
Już w 2019 roku zagospodarowano teren sąsiadujący z cmentarzem przy ul. Arciszewskich, w roku 2020 natomiast wymieniono nawierzchnię i krawężniki na prawie 180-metrowym, górnym odcinku ulicy Arciszewskich. Na tym nie koniec zmian w układzie drogowym Oksywia. Trwają przygotowania do przebudowy skrzyżowań Płk Dąbka – Bosmańska – Dickmana.

ikona