1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Reaguj, gdy widzisz osobę bezdomną

Pomocą osobom bezdomnym na terenie Gdyni zajmuje się Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia. Osoby zgłaszające się tutaj mają możliwość otrzymania m.in.: schronienia, posiłku, zasiłku celowego, porady prawnika. Mają także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.


Centrum mieści się przy ul. Zygmunta Działowskiego 11 i jest czynne w godz. 7.45-15.45 od poniedziałku do piątku.
Kontakt tel. 58 662 00 11 i mailowy: bezdomnosc@mopsgdynia.pl
Mieszkańcy mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych i potrzebujących pomocy nie tylko tutaj. Sygnały przyjmują również:
Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112,
Straż Miejska – 986,
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987.
Gdynia dysponuje 1 schroniskiem dla osób bezdomnych oraz noclegownią i ogrzewalnią. Poza tym MOPS podpisał umowę z 9 schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, do których w razie potrzeby kierowane są osoby bezdomne.
Placówki na terenie Gdyni:
Stowarzyszenie Alter Ego – Schronisko dla rodzin, ul. Leszczynki 153. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, odzież. Wymagane skierowanie z CRiIM.
Stowarzyszenie Alter Ego – Noclegownia i Ogrzewalnia, ul. Janka Wiśniewskiego 24, (tel. 58 776 20 01) – Zapewnia interwencyjny nocleg, posiłek, możliwość kąpieli, środki czystości, odzież.
Wszystkie schroniska współpracujące z MOPS w Gdyni w sytuacji pandemii pracują w trybie bezpieczeństwa sanitarnego.

ikona