1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Za nami pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Gdyni

W środę, 27 stycznia Rada Miasta Gdyni obradowała po raz pierwszy w 2021 roku. Radni spotkali się podczas sesji online.
XXVI sesja Rady Miasta Gdyni z powodu pandemii koronawirusa odbyła się – podobnie jak kilka poprzednich – za pośrednictwem internetu. Możliwość podejmowania uchwał zapewnił system eSesja. Posiedzenie transmitowane było na stronie gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv.
Podczas obrad radni podjęli uchwały dotyczące m.in.:
- przyznania medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Radni zadecydowali o przyznaniu trzech medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”. Otrzymają je: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego, gdyńskie szpitale: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Szpital Morski im. PCK oraz Szpital św. Wincentego a Paulo.
- wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z założeniami Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi Rada Miasta wybiera swoich przedstawicieli nie później niż podczas drugiej sesji odbywającej się po wyborze przedstawicieli przez organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe wybrały swoich przedstawicieli w wyborach bezpośrednich, które zakończyły się 2 grudnia 2020 roku.
Przedstawicielami Rady Miasta Gdyni w Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego zostali: Elżbieta Raczyńska (18 głosów), Sebastian Jędrzejewski (17 głosów);
- zmiany nazw dwóch części ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni na ul. Wagnera oraz ul. Grabowskiego. W chwili obecnej drogi z ronda na ul. Chwarznieńskiej – w okolicy przystanku autobusowego „Gierdziejewskiego” – wybiegają w cztery różne strony. Stojące przy każdej z nich domy mają nadany adres odnoszący się do ulicy Chwarznieńskiej. Jest to sytuacja powodująca wiele nieporozumień i utrudniająca życie zarówno mieszkańcom, jak i ich gościom, dostawcom i klientom. Nie do zaakceptowania jest powodowanie możliwości opóźnienia interwencji wezwanych na pomoc służb ratunkowych wskutek wyboru niewłaściwej drogi. W związku z tym dwóm odcinkom ulicy Chwarznieńskiej nadano patronów: Władysława Grabowskiego oraz Władysława Wagnera.
- rezolucję Rady Miasta Gdyni w sprawie ustawowej zmiany kryteriów rekrutacji do żłobków i przedszkoli publicznych pod kątem obowiązkowego szczepienia dziecka;
- wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni;
- wyrażenia szeregu zgód na zbycie nieruchomości, czy też odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości. Rada Miasta Gdyni podjęła szereg zgód na zbycie nieruchomości znajdujących się w Gdyni przy: ul. Partyzantów, ul. Radosnej, ul. Wójta Radtkego, alei Zwycięstwa,
Radni wyrazili również zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej przy ulicach: Zbożowej, Starochwaszczyńskiej, Chylońskiej, Jęczmiennej i Morskiej.
Ponadto podczas sesji zaprezentowane zostało sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.
Pełen porządek obrad oraz projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.um.gdynia.pl.

ikona