1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

„Za wybitne zasługi dla Gdyni” - przyznano medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Radni zadecydowali o przyznaniu trzech medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”. Oto laudacje:


Pracownicy gdyńskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej już na początku wiosennej fali zakażeń wywołanych koronawirusem stanęli przed wyzwaniem, które znacznie wykraczało poza znane im dotychczas zadania. Zapoczątkowana wczesną jesienią gwałtowna, lawinowo rosnąca liczba stwierdzonych przypadków zachorowań przeszła wszelkie oczekiwania, a system pracy stacji sanepidu uległ nagle ogromnemu przeobrażeniu. W tej nadzwyczajnej i nieznanej wcześniej sytuacji kierownictwo placówki i wszyscy jej pracownicy wykazali się niezwykłą i podziwu godną odpowiedzialnością i poczuciem misji. Pracując z ogromnym poświęceniem, wykorzystując swój czas wolny oraz wszelkie możliwe zasoby, siły i środki, od miesięcy świadczą pomoc i dostarczają informacji wszystkim potrzebującym. Należy przy tym pamiętać, iż dodatkowym obciążeniem są obowiązujące, a mające przecież istotny wpływ na bezpieczeństwo ogółu obywateli, przepisy zmieniane nieustannie i w ostatniej chwili. Personel stacji każdego dnia zdaje najtrudniejszy w swojej karierze zawodowej egzamin.
Doświadczenie, które za sprawą epidemii koronawirusa stało się udziałem personelu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, a zwłaszcza – i należy to podkreślić ze szczególną mocą – załóg karetek, można próbować opisać jedynie w kategoriach medycyny wojennej. Obciążenie psychiczne i fizyczne, któremu poddawani są obecnie dyspozytorzy pogotowia, przede wszystkim zaś lekarze i ratownicy medyczni, wykracza poza zwykłe pojmowanie. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie poświęcenia medyka, który musiał spędzić cały dzień jako ciężkozbrojny uwięziony w odzieży ochronnej z pacjentem w poważnym stanie podczas kilkugodzinnego oczekiwania na szpitalnym podjeździe na przyjęcie chorego na oddział. W tym nadzwyczajnym czasie, doświadczającym każdego z nas, wykraczająca poza ludzkie siły i ludzką wytrzymałość praca i misja medyków z pierwszej linii frontu, jaką stanowią SOR-y, a nade wszystko pogotowie ratunkowe, jest dowodem na bezprzykładne poświęcenie, do którego zdolni są najlepsi z nas. Nie ma słów, którymi moglibyśmy wyrazić szacunek i wdzięczność, które jesteśmy im winni.
Placówka szpitala Morskiego im. PCK została włączona do systemu walki z epidemią Covid-19 wraz z nadejściem drugiej fali zakażeń. Wymagało to od szpitala ogromnego wysiłku organizacyjnego, trudnych decyzji personalnych, a od samego personelu gotowości do działań na pierwszej linii zmagań. Udało się w nim z sukcesem utworzyć oddział covidowy, który uzupełnia mapę placówek walczących o zdrowie i życie mieszkańców Gdyni, zapewniając największą spośród wszystkich placówek liczbę łóżek z przeznaczeniem dla covidowych pacjentów.
Dla niewielkiego szpitala św. Wincentego a Paulo dołączenie do antycovidowego systemu na początku jesiennej fali zakażeń stanowiło szczególne wyzwanie. Doświadczenie i ogromne zaangażowanie całego zespołu szpitala, a przede wszystkim personelu medycznego, jest godne najwyższego uznania. Szpital stanowi bardzo istotne wsparcie systemu ochrony zdrowia w Gdyni, w diagnistyce przypadków związanych z zakażeniem COVID-19.
Wysoko wyspecjalizowany w rozpoznawaniu i leczeniu chorób zakaźnych szpital UCMMiT jako pierwszy w Gdyni zderzył się z wiosenną falą zakażeń i przyjął na siebie cały jej początkowy impet. Od wielu miesięcy niezwykle sprawnie i z poświęceniem prowadzi walkę o życie i zdrowie osób zakażonych Covid-19. Do tej pory na UCMMiT spoczywa główny ciężar zmagań z epidemią w naszym mieście, co wymaga ogromnego nakładu sił, osobistych wyrzeczeń i starań organizacyjnych. Cały personel szpitala jest niezwykle zaangażowany w zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki i w walkę o powrót do zdrowia pacjentów.

ikona