1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Zgłoś się do trzeciej edycji Programu Kompetencji Miejskich online

Interesujesz się tym, jak funkcjonuje miasto w obliczu współczesnych wyzwań? Chcesz mieć wpływ na jego rozwój poprzez tworzenie miejskich mikro innowacji na rzecz lokalnej społeczności lub okolicy? Weź udział w trzeciej edycji Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia!


Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia to intensywny kurs wiedzy o mieście. Podczas serii warsztatów, dyskusji i spotkań online poznasz współczesne metody zarządzania miastem, a także kreowania innowacyjnych rozwiązań społecznych. Celem jest nie tylko poszerzenie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, przyszłych liderów i liderek zmian społecznych, a także lepsze poznanie potrzeb gdynian i gdynianek, by dalej tworzyć jeszcze bardziej efektywne narzędzia współpracy. Tematem przewodnim – trzeciej już edycji Programu – będzie adaptacja do życia po pandemii.
Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, a w nim krótko opowiedzieć o sobie i swoich pomysłach na rzecz adaptacji do życia po pandemii w mieście. Dokumenty zgłoszeniowe (formularz wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych) można wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Program Kompetencji Miejskich”) lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego.
Na 3. Program Kompetencji Miejskich składają się trzy moduły tematyczne. W ramach modułu edukacyjnego, ekspertki i eksperci miejscy wyjaśnią – przez pryzmat przewodniego wyzwania – jak działa miasto, a także jakie uwarunkowania ekonomiczne i społeczne wpływają na podejmowane decyzje. W ramach modułu tematycznego uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, czy i jak kryzysy, takie jak pandemia, mogą być impulsem do zmiany: ekonomicznej, gospodarczej, systemowej. Podczas pracy w trzecim – praktycznym – module poznają warsztat pracy z grupą z elementami przywództwa, a także konkretne metody pracy projektowej i rozwijania pomysłów na miejskie innowacje.
Program Kompetencji Miejskich jest adresowany do pełnoletnich mieszkańców i mieszkanek Gdyni oraz sąsiednich gmin. O kwalifikacji uczestników i uczestniczek (na podstawie nadesłanych zgłoszeń) zdecyduje Komisja. Zajęcia w ramach trzeciej edycji Programu obejmują dziewięć powiązanych ze sobą spotkań online realizowanych na przełomie marca i kwietnia, we wtorki i czwartki, w przedziale czasowym 17.00- 21.00. Warunkiem ukończenia kursu jest udział w nie mniej niż w 80 proc. organizowanych spotkań oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej – opisu (w formularzu fiszki pomysłu) mikro innowacji związanej z adaptacją do życia po pandemii.

ikona