1441 (1141) 2020-02-12 - 2020-02-18

Rusza kampania „Mały procent – wielka sprawa!”

Rusza kolejna edycja gdyńskiej kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. Akcja ma na celu przekonać jak najwięcej osób do tego, aby przy rozliczeniu podatku PIT przekazali swój 1% organizacjom działającym na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców.

– „Mały procent – wielka sprawa!” to dobrze znane gdynianom hasło. I choć może się wydawać, że to tylko 1%, ale pamiętajmy, że „ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka”. Organizacje pozarządowe wspierają chorych i potrzebujących, integrują małe społeczności, dbają o lokalną tożsamość i zapewniają aktywność sportową – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
„Mały procent – wielka sprawa!” to hasło, które promuje w naszym mieście kampanię zachęcającą do przekazywania 1% podatku na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych. To dziesiątki fundacji, stowarzyszeń, towarzystw i klubów, które zajmują się zadaniami z najróżniejszych obszarów. Wspierają chorych i potrzebujących, dbają o lokalną tożsamość, integrują oraz animują małe społeczności i zapewniają sportową aktywność.
W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, jak co roku w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje. Dziś pierwsze z 85 gdyńskich OPP.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca
KRS: 0000044542
Strona www.hospicjum.gdynia.pl
e-mail: hospicjum.gdynia@wp.pl
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia
Stowarzyszenie niesie pomoc i otacza opieką swoich podopiecznych i ich rodziny. Prowadzi Hospicja Stacjonarne dla dorosłych i dzieci, Hospicjum Domowe dla dorosłych i dzieci, Poradnię Opieki Paliatywnej i Ośrodek Opieki nad Osieroconymi, Wypożyczalnię Sprzętu Medycznego oraz Ośrodek wolontariatu.

Stowarzyszenie Rodzin Chorych Na Zespół Marfana oraz inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane „Pomóżmy Naszym Dzieciom”
KRS: 0000047797
Strona www.marfan.pl
e-mail: marfanpl@gmail.com
ul. Świętojańska 49/17, 81-391 Gdynia
Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami, szczególnie ze schorzeniami genetycznymi tkanki łącznej (schorzenia Marfana i marfanopodobne).

Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”
KRS: 0000050294
Strona www.zielonamysl.pl
e-mail: info@zielonamysl.pl
ul. Cylkowskiego 5, 81-465 Gdynia
Misją organizacji jest wspieranie ludzi w tworzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu głębokich relacji międzyludzkich, wpływających na dobrą jakość życia.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
KRS: 0000053057
Strona www.skef.pl
E-mail: skef@skef.pl
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia
Celami stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej są: prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej, ochrona konsumentów, wolontariat, reintegracja społeczna i zawodowa.

Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich
KRS: 0000054156
Strona www.amazonki.trojmiasto.pl
e-mail: amazonki.gdynia@wp.pl
ul. Morska 9-9A, 81-323 Gdynia
Środki uzyskane z 1% są przeznaczane na organizację zajęć rehabilitacyjnych, spotkań informacyjnych oraz aktywności poza dotacjami uzyskanymi z projektów.

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
KRS: 0000066650
Strona www.ptmith.net.pl
e-mail: redakcja@ptmith.net.pl
ul. Grudzińskiego 4, 81-125 Gdynia
Towarzystwo wspiera pracowników naukowych działających w obszarze medycyny i techniki hiperbarycznej oraz nauk pokrewnych. Przyznaje Stypendium Naukowe im. Antoniego Dębskiego oraz wydaje monografie i czasopismo naukowe.

Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne
KRS: 0000068821
Strona gth-gdynia.pl
e-mail: biuro@gth-gdynia.pl
ul. Nałkowskiej 21A/5, 81-597 Gdynia
Celem GTH jest: rozwój jeździectwa, integracja środowiska, promocja Gdyni, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, działalność sportowa i szkoleniowa.

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”
KRS: 0000185445
Strona www.drzewopokoju.pl
tel. 531 652 245
ul. Konwaliowa 9/42, 81-651 Gdynia
Krąg Harcerski „ Drzewo Pokoju” propaguje w wychowaniu harcerskim: wartości chrześcijańskie, wychowanie do życia w rodzinie, a także umacnianie polskiej tożsamości narodowej.


Automobilklub Morski – Klub Obywatelski w Gdyni
KRS: 0000133070
Strona www.akmorski.org.pl
e-mail: biuro@akmorski.org.pl
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28,
81-383 Gdynia, Polska
Oprócz rozwijania pasji motorowej towarzystwo działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania sportów motorowych i turystyki krzewienia kultury ruchu drogowego oraz ratownictwa w wypadkach drogowych.

Uczniowski Klub Sportowy Chwarzno
KRS: 0000258009
Tel : 508 795 010 fax: 58 621 40 36
e-mail: migu@poczta.fm
ul. Jowisza 60, 81-601 Gdynia,
Rozwija różne formy kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, Wspomaga wszechstronny rozwój ucznia i kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży.

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
KRS: 0000085977
Strona www.ptbn.pl
e-mail: prezes@ptbn.pl, sekretarz@ptbn.pl
al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia
To interdyscyplinarne towarzystwo współdziała w rozwoju, praktycznym zastosowaniu i upowszechnianiu osiągnięć nauki o bezpieczeństwie oraz niezawodności.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni
KRS: 0000093655
Strona www.psouugdynia.org.pl
e-mail: biuro@psouugdynia.org.pl
ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin.

Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia
KRS: 0000095198
Strona www.wksflotagdynia.pl
e-mail: info@wksflota.com.pl
ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
Głównym celem działalności Klubu jest integracja i aktywizacja społeczna w obszarze upowszechniania i uprawiania sportu oraz rekreacji w lokalnym środowisku.

Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia”
KRS: 0000101891
Strona www.gsfamilia.pl
e-mail: gsfamilia@interia.pl
ul. Morska 89, 81-225 Gdynia
Stowarzyszenie prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne: „Familia” na Grabówku oraz „Familia II” na Karwinach. Świetlice oferują dzieciom zajęcia socjoterapeutyczne, terapię pedagogiczną, psychologiczną, pomoc w odrabianiu lekcji, a także szereg zajęć popołudniowych: plastycznych, kulturalnych itp.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost”
KRS: 0000106033
Strona www.pomost.pomorskie.pl
e-mail: kontakt@pomost.pomorskie.pl
ul. Orłowska 70, 81-542 Gdynia
Celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci z ADHD, pomoc ich rodzinom oraz kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji problemów z tym związanych poprzez:

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”
KRS: 0000111694
Strona www.effetha.pl
e-mail: effetha2007@wp.pl
ul. Warszawska 76, 81-309 Gdynia
Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niesłyszącym, niedosłyszącym i ich rodzinom.
Prowadzone działania: poprawa warunków życia osób głuchoniemych, rehabilitacja w zakresie logopedii.

Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe
KRS: 000001369
Strona www.szkolaamerykanska.pl
ul. Łowicka 41, 81-504 Gdynia,
Prowadzi Amerykańską Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Gdyni.

Instytut Aktywizacji Regionów
KRS: 0000348112
Strona www.iar.org.pl
e-mail: nieodplatnapomocprawna@gmail.com
ul. Kopernika 20/3, 81-424 Gdynia
Celami fundacji są: upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w szczególności poprzez tworzenie sieci biur poradnictwa prawnego. Działa też na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej.

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era-Art
KRS:0000015596
ul. Wojewódzka 7, 81-437 Gdynia
Galeria promuje sztukę nowoczesną i tradycyjną: obrazy olejne, pastele, akwarele, grafikę, rysunek, batiki, malarstwo na jedwabiu, ceramikę artystyczną i rzeźbę.

Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza
KRS: 0000118999
Strona: www.lesnaszkolka.org
e-mail: komenda@lesnaszkolka.org
ul. Górnicza 37 lok. 3, 81-572 Gdynia
Głównym celem działalności jest kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu harcerskich metod wychowawczych, propagowanie służby Bogu, Polsce i bliźnim, braterstwa, prawdomówności, wierności swoim ideałom.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski
KRS: 0000114618
Strona www.ptsr.org.pl/gdansk
e-mail: pomorze@ptsr.org.pl
ul. Krzywoustego 1, 81-035 Gdynia
Koło pomaga osobom chorym na SM i ich bliskim.

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia
KRS: 0000129145
Strona www.sgagdynia.pl
e-mail: sgagdynia@wp.pl
ul. Władysława IV 54, 81-384 Gdynia
Stowarzyszenie to klub sportowy o ponad 50-letniej tradycji szkolenia zawodniczek w gimnastyce artystycznej.

Stowarzyszenie Chrystus dla Narodów Polska
KRS : 0000007534
Strona www.cfn.org.pl
e-mail: office@chdn.org
ul: Falista 10, 81-331 Gdynia
Celem Stowarzyszenia jest nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez nauczanie chrześcijan zasad biblijnych dzięki organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, nauka języka angielskiego.

In Gremio
KRS:00008919
www.ingremio.edu.pl
ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia
Stowarzyszenie prowadzi w Gdyni niepubliczną szkołę podstawową, kameralne gimnazjum, pierwszą niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz ognisko muzyczne dla dzieci i młodzieży.

Fundacja „Kwiat Pustyni”
KRS: 0000463394
ul. Śląska 54/5, 81-310 Gdynia
Fundacja wspiera i organizuje międzynarodowe kampanie na rzecz zaprzestania rytualnego okaleczania kobiet. Podejmuje działania mające na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej o tym zjawisku.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział W Gdyni
KRS 0000018943
ul. Słowackiego 44/7, 81-392 Gdynia
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wspiera wszechstronny rozwój gospodarczy i kulturalny Kaszub i Pomorza. Podstawową formą działalności zrzeszenia jest społeczna praca ogółu członków.

„Sportmovi” Fundacja Wspierania i Rozwoju Aktywności Fizycznej
KRS: 0000556581
ul. Śląska 12/6A, 81-319 Gdynia,
Cele fundacji to: wspieranie, rozwój i promocja sportu dzieci i młodzieży oraz sportu powszechnego, integracja środowisk oraz wyrównywanie szans, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i kultury fizycznej.

Leśny Instytut Montessori
KRS: 0000696825
ul. Solna 7B, 81-577 Gdynia,
Fundacja zakłada i prowadzi placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, poradnictwa specjalistycznego. Popularyzuje wartości edukacji leśnej w dziedzinie kształcenia i wychowywania dzieci.

Fundacja o Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP
KRS: 0000022913
www.mw.mil.pl
e-mail: jankaminski5@wp.pl
ul. Waszyngtona 12, 81-912 Gdynia
Fundacja wspiera budowę i utrzymanie siedziby Muzeum Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej i Muzeum Miasta Gdyni.

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”
KRS: 0000040811
www.cisza.org.pl
e-mail: cisza_gdynia@wp.p
ul. Morska 89, 81-222 Gdynia
Stowarzyszenie obejmuje wsparciem osoby narażone na wykluczenie społeczne (osoby niepełnosprawne, starsze, ofiary przemocy, alkoholików, ubogie, samotne matki).

Towarzystwo Miłośników Gdyni
KRS: 0000060055
ul. Władysława IV 51
81-384 Gdynia
Działania bazują głównie na aktywności ludzi starszych, którzy po zakończeniu pracy zawodowej znajdują jeszcze dość sił, aby realizować swoje pasje, dzielić się wiedzą, doświadczeniem i pamięcią minionych chwil.

Miejski Klub Żeglarski „Arka”
KRS: 0000077987
al. Jana Pawła II 13 D, 81-345 Gdynia
e-mail: activum@tlen.pl
Cele statutowe to kształtowanie prawidłowych postaw poprzez udział w rywalizacji sportowej i popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie pod Wspólnym Niebem
KRS : 0000570261
ul. Morska 207/10, 81-222 Gdynia
Zadania to: popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowo-technicznych, podnoszenie kultury społeczeństwa w zakresie nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem astronomii i nauk jej pokrewnych.

Fundacja Zbieramy Razem
KRS: 0000 518 797
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13 lok. 107-108, 81-383 Gdynia
e-mail: fundacja@zbieramyrazem.org
Strona zbieramyrazem.org
Misją fundacji jest niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnościami lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.

Instytut Gronhold
KRS: 0000392300
Legionów 112 E/9, 81-472 Gdynia
Wspiera rozwój przedsiębiorczości, zatrudnienia i aktywności zawodowej, edukację finansowę dzieci, młodzieży i dorosłych, świadczy bezpłatną pomoc prawną.

Uczniowski Klub Sportowy
„Azymut 45” Gdynia
KRS: 0000413120
strona www.azymut45gdynia.org
e-mail: azymut45gdynia@gmail.com
ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia
Zrzesza sympatyków sportu, organizuje biegi na orientację oraz zawody biegowe różnego typu (biegi przełajowe, uliczne, górskie, maratony).

Stowarzyszenie Absolwentów Gdyńskiej Trójki „SAGT”
KRS: 0000507575
strona www.sagt.pl
ul. Legionów 27
Gdynia, 81-405
Celem jest tworzenie i utrwalanie społeczności absolwentów oraz obecnych uczniów III LO. Poprzez wydarzenia i inicjatywy SAGT ma ułatwić kontakt pomiędzy absolwentami różnych roczników i ich współdziałanie na polu społecznym, biznesowym, akademickim, kulturalnym, społecznym i towarzyskim.

Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior” Gdynia
KRS: 0000513588
ul. II MPS 12 lok. 51, 81-661 Gdynia
Cele stowarzyszenia to: rozwijanie kreatywności oraz zainteresowań, ochrona i promocja zdrowia, społeczne inicjatywy na rzecz osób starszych, organizacja wolontariatu i przeciwdziałanie wykluczeniu.

Akademicki Klub Jeździecki Trójmiasto

KRS: 0000211790
Strona www.facebook.com/pg/akjtrojmiasto
e-mail: 50lat.akj.gdansk@gmail.com
ul. Szeroka 23, 83-331 Niestępowo
Celem działania stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podtrzymywanie tradycji narodowej.

Trinity Broadcasting Network Polska
KRS : 0000531843
Wrocławska 93, 81-553 Gdynia
Cele działania organizacji to: tworzenie, zakładanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju niepublicznych mediów chrześcijańskich i społecznych otaz promocja chrześcijańskiej kultury medialnej.

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT
KRS: 0000545944
e-mail: psatkompozyt@gmail.com
ul. Abrahama 48B/4,81-395 Gdynia
Stowarzyszenie ma na celu rozwój, promocję i wspieranie pasjonatów aktywnego spędzania czasu.

Uczniowski Klub Sportowy Galeon

KRS: 000058457
Strona www.galeonjudo.pl
e-mail: uks.galeon@wp.pl
ul. Morska 89-91,81-222 Gdynia
Klub zajmuje się upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności mieszkańców Gdyni. Duży nacisk kładziony jest na rozwój i promocję judo jako sportu dla wszystkich poprzez organizowanie różnych szkoleń.
CDN.