1442 (1142) 2020-02-19 - 2020-02-25

Nakręć się na „Młode Albatrosy 2021”

Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni we współpracy z Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni, jest organizatorem VII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy 2021” – dla uczniów szkół podstawowych z całego kraju.


Celem przeglądu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów. Uczestnikami konkursu mogą być aktualni uczniowie szkół podstawowych.
Filmy zgłoszone do przeglądu mogą należeć do różnych gatunków (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment, teledysk, dowolny, adaptacja /autorska interpretacja/ własna próba odczytania wybranej lektury /tekstu literackiego), ale ich czas nie powinien przekroczyć 10 minut.
Wypełnione karty zgłoszenia i zrealizowane filmy (2 kopie na nośnikach CD/DVD) należy przesyłać na adres organizatora (Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia), z dopiskiem „Młode Albatrosy 2021”. Termin przesyłania filmów upływa 15 maja 2021 r. Uwaga! Możliwe jest przesłanie filmu i karty zgłoszenia drogą elektroniczną – po uzgodnieniu z organizatorami.
Reżyser najlepszego filmu festiwalu otrzyma statuetkę „Młodego Albatrosa 2021” oraz nagrodę rzeczową. Laureaci miejsc II-VI oraz nagród specjalnych otrzymają nagrody rzeczowe. Widzowie uczestniczący w gali finałowej konkursu wybiorą film, który otrzyma Nagrodę Publiczności.
Konkurs zostanie zakończony pokazem nagrodzonych filmów oraz galą wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2021 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym.
Laureaci konkursu uzyskują 3 punkty – uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.
Informacje o tegorocznym festiwalu (regulamin, karta zgłoszenia i klauzula RODO) są dostępne na stronie organizatora https://sp51.gdynia.pl/index.php/mlode-albatrosy/edycja-2021.
Kontakt: mlodealbatrosy@o2.pl. Więcej na www.facebook.com/mlodealbatrosy.

ikona