1442 (1142) 2020-02-19 - 2020-02-25

Przed XXVII Sesją Rady Miasta Gdyni

24 lutego o godz. 12.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miasta. Ze względu na pandemię koronawirusa, radni obradować będą online. Transmisja dostępna będzie na stronie www.gdynia.pl oraz www.esesja.tv.

Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni;
– wyrażenia zgody na zmianę nazwy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni;
– zamiaru likwidacji filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów;
– nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie portu morskiego nazwy ulica Magazynowa;
– nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie portu morskiego nazwy ulica Zygmunta Adamskiego;
– ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Tucholskiej w Gdyni,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Górniczej;
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Leszczynki 183-187;
– wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa;
– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa w trybie bezprzetargowym;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 517 m²;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego o powierzchni 60 m²;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Komandorskiej 46;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Gdyni przy ulicy Opata Hackiego/Drzymały;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów.
– przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do zainicjowanego przez Komisję Europejską porozumienia Green City Accord,
– programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2021
– częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie miasta Gdyni,
– przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni.
Szczegóły: www.bip.um.gdynia.pl.

ikona