1442 (1142) 2020-02-19 - 2020-02-25

Rusza kampania „Mały procent – wielka sprawa!”

„Mały procent – wielka sprawa!” to hasło, które promuje w naszym mieście kampanię zachęcającą do przekazywania 1% podatku na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych. To dziesiątki fundacji, stowarzyszeń, towarzystw i klubów, które zajmują się zadaniami z najróżniejszych obszarów. Wspierają chorych i potrzebujących, dbają o lokalną tożsamość, integrują oraz animują małe społeczności i zapewniają sportową aktywność.


W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, jak co roku w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje. Dziś kolejne OPP.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni
KRS: 0000693861
Strona: chsd.pl
e-mail: chsd-gdynia@o2.pl
ul. Zamenhofa 13 A, 81-290 Gdynia
Organizacja działa głównie w obszarze pomocy społecznej. Jej idea zawiera się w słowach zawartych w Ewangelii św. Mateusza: „łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść”.

Uczniowski Klub Żeglarski „Opti” CWM
KRS: 0000255157
strona www.opticwm.sails.pl
e-mail: opti@artnet.com.pl
al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia
Misją klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolne, w szczególności popularyzacja żeglarstwa.

Stowarzyszenie Gdynia SOS
KRS: 0000270683
strona www.gdynia.sos.pl
e-mail: poczta@gdynia.sos.pl
ul. Pola 11 lok. 1, 81-433 Gdynia
Celem stowarzyszenia jest przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie miasta Gdyni. Wspomaga rozwój społeczności lokalnej miasta.

Fundacja Magis
KRS: 0000231822
Strona www.fundacjamagis.org.pl
e-mail: magis@arrupe.org
ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
Fundacja prowadzi i wspiera działalność edukacyjną oraz społeczną, w szczególności działania oświatowe, społeczne i charytatywne prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe lub przez nie inspirowane.

Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy
KRS: 0000274840
Strona www.rksgdynia.pl
e-mail: poczta@rksgdynia.pl
ul. Kaliska 35 a, 81-502 Gdynia
Celem stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój sportu i kultury, a w szczególności umożliwienie aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych bez względu na status materialny.

„Adapa” Fundacja na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju
KRS: 0000295925
strona www.adapa.pl
e-mail: fundacja@adapa.pl
ul. Gen. Hallera 31A, 81-428 Gdynia
Głównym statutowym celem fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.

Fundacja Szkwał Morze Dla Młodzieży
KRS: 0000312236
strona www.fundacjaszkwal.org
e-mail: kapitan@jachtszkwal.pl
ul. Rozewska 26/2, 81-055 Gdynia
Fundacja zajmuje się organizacją, popularyzacją i realizacją morskiej edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i z rodzin dysfunkcyjnych.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”
KRS: 0000136608
Strona www.gss.edu.pl
e-mail: szkola.gss@gmail.com
ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia
Stowarzyszenie prowadzone jest przez Gdyńską Szkołę Społeczną, która ma charakter integracyjny i uczą się w niej dzieci z całkowitą lub częściową dysfunkcją wzroku.

Fundacja Dogtor
KRS: 0000145034
Strona www.fundacja.dogtor.org.pl
e-mail: fundacjadogtor@onet.pl
ul. Wolności 1A, 81-324 Gdynia
Fundacja zajmuje się szeroko pojętą dogoterapią – terapią i edukacją na rzecz osób potrzebujących, szczególnie dzieci, chorych oraz w inny sposób pokrzywdzonych przez los. Aktywne uczestnictwo wyszkolonych psów, korzystnie wpływa na rozwój podopiecznych.

Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy „Glide Club Gdynia”
KRS: 0000155678
Strona glideclubgdynia.pl
e-mail: kontakt@glideclubgdynia.pl
ul. Poznańska 10, 81-305 Gdynia
Klub tworzy grupa zapalonych paralotniarzy z Trójmiasta i okolic. Głównym celem prowadzenie szkoleń dla początkujących i zaawansowanych paralotniarzy, organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych.

Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom”
KRS: 0000191557
Strona www.sercedzieciom.org
e-mail: sercedzieciom@interia.pl
ul. Nauczycielska 14 lok. 10,
81-614 Gdynia
Celem działalności fundacji jest pomoc dzieciom pochodzenia polskiego z litewskich domów dziecka, a w szczególności.

Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych

KRS: 0000210045
Strona www.gmm.gdynia.pl
e-mail: witek-service@hot.pl
ul. Żwirowa 2C, 81-010 Gdynia
Muzeum upowszechnia wartości kulturalne, artystyczne, kształtuje wrażliwość poznawczą sympatyków historii i techniki. Prowadzi lekcje historyczne dla młodzieży i grup szkolnych.

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa
KRS 0000030276
towarzystwoprzyjaciolorlowa@wp.pl
ul. Orłowska 6, 81-522 Gdynia
Celem stowarzyszenia jest popularyzacja dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców i zachowanie ich w społecznej, kulturalnej, artystycznej i naukowej pamięci.

Fundacja „Salutaris”
KRS: 0000320242
e-mail: l.dudek@investkomfort.pl
ul. Hryniewickiego 6c/47, 81-340 Gdynia
Zadania fundacji to pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans, a także promocja zdrowia, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, pomoc ofiarom katastrof i konfliktów zbrojnych.

Stowarzyszenie „Dlaczego Nie”
KRS: 0000330444
www.stowarzyszenie-dlaczego-nie.org
info@stowarzyszenie-dlaczego-nie.org
ul. Benisławskiego 16B/5, 81-173 Gdynia
Stowarzyszenie pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną, motoryczną oraz z niepełnosprawnością sprzężoną i ich rodzinom, organizując konsultacje i pozyskując środki na leczenie i rehabilitację.

Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Student’s Coalition
KRS: 0000341169
strona www.fundacjapsc.pl
e-mail: lwyszynski@fundacjapsc.pl
ul. Modra 3/I/6, 81-132 Gdynia
Głównym celem fundacji jest stworzenie młodym ludziom platformy do wykorzystania swojego potencjału na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa
KRS: 00003436609
strona www.bpmikolaj.pl
e-mail: biuro@bpmikolaj.pl
Św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia
Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z Ewangelią i zasadami Katolickiej Nauki Społecznej, a w szczególności niesienie pomocy bliźnim w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja „Zmiany”
KRS: 0000358021
strona www.fundacjazmiany.pl
e-mail: fundacjazmiany@wp.pl
ul. Ujejskiego 31/2, 81-426 Gdynia
Fundacja organizuje spotkania i wyjazdy integracyjne oraz prelekcje dla seniorów.

Fundacja „Burasek”
KRS: 0000274604
www.fundacjaburasek.wordpress.com
e-mail: mirelbaca@wp.pl
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, 81-383 Gdynia
Zadania statutowe to m.in. opieka nad wolnobytującymi kotami, prowadzenie hospicjum dla kotów oraz sklepu charytatywnego.

Fundacja Nadaktywni
KRS: 0000367665
strona www.fundacjanadaktywni.org
e-mail: nadaktywni@gmail.com
ul. Starowiejska 10-12/25, 81-356 Gdynia
nr tel. 693 780 510
Fundacja łączy pokolenia, organizuje warsztaty rękodzielnicze. Efekty warsztatów: szale, skarpety, koce trafiają do osób potrzebujących.

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami”
KRS: 0000374172
strona www.miedzy-slowami.org.pl
e-mail: fundacja@miedzy-slowami.org.pl
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
Fundacja wspiera i doradza ludziom spychanym przez trudności z porozumiewaniem się na boczny tor.

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate (Polish Tsc Association)
KRS: 0000229137
Strona www.stwardnienie-guzowate.eu
e-mail: Stowarzyszenie.stw.guz@wp.pl
ul. Morska 53a/1, 81-332 Gdynia
Celem stowarzyszenia jest wzajemna pomoc w zakresie szeroko pojętej kompleksowej diagnostyki, rehabilitacji i leczenia osób chorych oraz likwidacji barier architektonicznych, transportowych i w komunikowaniu się.

Stowarzyszenie „Ovum”
KRS: 000217093
Strona www.ovum.org.pl
e-mail: zarzad@ovum.org.pl
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
Stowarzyszenie zajmuje się poradnictwem obywatelskim, stacjonarnie oraz telefonicznie i drogą komunikacji elektronicznej.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Chirurgii „Viribus Unitis” im. Oskara Jankaua
KRS: 0000237599
e-mail: fakty@webstrony.pl
ul. Limbowa 13 lok. 1, 81-520 Gdynia
Działalność fundacji opiera się na ochronie i promocji zdrowia.

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
KRS: 0000238997
Strona www.porp-ostoja.pl
e-mail: porp.ostoja@gmail.com
ul. Stryjska 25, 81-506 Gdynia
Stowarzyszenie informuje społeczeństwo o profilaktyce zdrowotnej, a w szczególności profilaktyce zwalczania chorób zakaźnych przenoszonych przez zwierzęta, finansuje leczenie bezpańskich zwierząt.

Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich
KRS: 0000240329
Strona www.lubicz.info
e-mail: 470915@wp.pl
ul. Herberta 7 lok. 43, 81-475 Gdynia
Działania stowarzyszenia skierowane są do osób, które noszą nazwisko Jaworowski (szukanie korzeni, organizowanie spotkań rodu, prace nad genealogią).

Fundacja „Pomoc dla Seniora im. dr Jadwigi Titz-Kosko”
KRS: 0000244740
ul. Chwarznieńska 136-138/616, 81-602 Gdynia
Misją fundacji jest ochrona zdrowia i opieka nad osobami z niepełnosprawnościami, działalność oświatowa oraz pomoc socjalna.

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj Uśmiech
KRS: 0000245254
Strona www.podarujusmiech.org
e-mail: fundacja@podarujusmiech.org
ul. Płocka 5A, 81-535 Gdynia
Fundacja wspiera podopiecznych w drodze do normalności, by mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej niepełnosprawności i powrócić do życia wśród rówieśników.

Fundacja Słoneczna Jesień
KRS: 0000250649
e-mail: sloneczna-jesien@wp.pl
ul. Pawia 31, 81-078 Gdynia
Celem fundacji jest aktywizacja społeczna osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz integracja społeczna.

Fundacja Aktywnie i Zdrowo
KRS: 0000383930
e-mail: fundacja@aktywniezdrowo.pl
al. Jana Pawła II 11A, 81-345 Gdynia
Fundacja zajmuje się promocją zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną i sport, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży.

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”
KRS: 0000251770
strona www.pfpd.org
e-mail: info@pfpd.org
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28,
81-383 Gdynia
Celami fundacji są: działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży ciężko lub nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk.

Polskie Towarzystwo Rakietowe
KRS: 0000355014
Strona www.rakiety.org.pl
e-mail: biuro@rakiety.org.pl
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Organizacja zrzesza modelarzy rakietowych oraz pasjonatów rakiet eksperymentalnych i technologii kosmicznych.

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodych Sportowców
KRS: 0000448785
Strona uks-chylonia.pl
e-mail: ukschylonia@o2.pl
ul. Wejherowska 55, 81-049 Gdynia
Celem klubu jest popularyzacja sportu wśród młodzieży. Obecnie prowadzone są dwie sekcje: koszykówki i siatkówki. Środki zebrane w ramach kampanii 1% są przeznaczane na niezbędny sprzęt sportowy oraz na dofinansowanie obozów dla dzieci z najuboższych rodzin.

Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”
KRS 0000472348
strona dommarzen.org.pl
e-mail: biuro@dommarzen.org.pl
ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia
Organizacja zrzesza rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, starając się swoimi działaniami przygotowywać osoby niepełnosprawne oraz ich rodziców do podjęcia wyzwań samodzielności.

Klub Sportowy Bombardier
KRS: 0000415334
strona www.boksgdynia.pl
e-mail: klub@boksgdynia.pl
ul. Morska 89, 81-331 Gdynia
Klub popularyzuje boks wśród dzieci i młodzieży oraz realizuje programy profilaktyczne i organizuje imprezy sportowe.

Fundacja Podróże Bez Granic
KRS: 0000441552
strona www.podrozebezgranic.pl
e-mail: podroze@podrozebezgranic.pl
ul. Warszawska 43/1, 81-309 Gdynia
Fundacja zajmuje się rehabilitacją osób z niepełnosprawnością poprzez organizację wyjazdów, a także inspirujące spotkania podróżnicze i integracyjne. Realizuje szkolenia dla młodzieży oraz prowadzi audyty dostępności przestrzeni.

Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind”
KRS 0000444708
strona www.slotpomorze.pl
e-mail: fundacja@slotpomorze.pl
ul. gen. Wittekówny 10B/1, 81-173 Gdynia
Poprzez inicjatywy twórcze, warsztaty filmowe i wydarzenia kulturalne uczestnicy uczą się efektywnej pracy w grupie, planowania, skutecznej komunikacji, odpowiedzialności i twórczego rozwiązywania problemów.

Stowarzyszenie Challenge Dance
KRS: 0000386051
strona www.be4art.blogspot.com
e-mail: be4artdance@gmail.com
ul. Komandorska 16c/2, 81-223 Gdynia
Poprzez organizowanie wydarzeń artystycznych, takich jak warsztaty taneczne i festiwale, stowarzyszenie wspiera edukację kulturalną.

Fundacja Pokonaj Raka
KRS:0000387370
ul. Legionów 107D/15, 81-472 Gdynia
e-mail: fundacja@pokonajraka.com
Celem jest pokazywanie osobom, które dowiadują się o chorobie nowotworowej, że raka można pokonać i wrócić do życia pełnego pasji i marzeń.

Fundacja Gdyński Most Nadziei
KRS: 0000262786
www.mostnadziei.pl
ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia
Celem fundacji jest merytoryczne, organizacyjne oraz psychologiczne wspieranie osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich.

Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza” w Gdyni
KRS: 0000030138
al. Jana Pawła II, 81-963 Gdynia
www.darpomorza.org
Celem towarzystwa jest zachowanie dla przyszłych pokoleń w pełnej krasie żaglowca „Dar Pomorza” jako obiektu kultury morskiej oraz dziedzictwa narodowego.

Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej
KRS: 0000060775
fundacja@fon.com.pl
ul. Zielona 13 A/4, 81-113 Gdynia
Zasadniczym celem fundacji jest gromadzenie środków finansowych oraz darów dla potrzeb obronności Polski. Fundacja wspiera także szpitale wojskowe i pomaga rodzinom żołnierskim.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Gdynia
KRS: 0000226040
e-mail:psdgdynia@wp.pl
ul. Armii Krajowej 44, 81-363 Gdynia
Statutowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy chorym na cukrzycę oraz reprezentowanie i ochrona ich interesów.

OTOZ Animals – Schronisko „Ciapkowo” w Gdyni
KRS: 0000069730
Strona www.ciapkowo.pl
schronisko@ciapkowo.pl
OTOZ Animals prowadzi 10 schronisk dla bezdomnych zwierząt, w których opiekuje się ponad 2000 psów i kotów w tym przytulisko Rogate Ranczo, do którego trafiają konie i inne zwierzęta gospodarskie uratowane od śmierci w rzeźni.

ikona