1442 (1142) 2020-02-19 - 2020-02-25

Skorzystaj z pomocy OPiTU

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2a) zaprasza:
– osoby z trudnością w utrzymywaniu abstynencji od alkoholu do skorzystania z oferty terapeutycznej Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Z oferty Oddziału mogą również skorzystać osoby mające problem z kilkoma substancjami, bądź hazardem. Program terapeutyczny trwa 8 tygodni. Uczestnik może na ten czas uzyskać zwolnienie lekarskie.
Zajęcia prowadzone są poprzez psychoterapię grupową, indywidualną, zajęcia edukacyjno-informacyjne oraz różnego rodzaju treningi umiejętności i warsztaty. Terapia w Dziennym Oddziale umożliwia kontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii w Poradni. Zgłoszenie jest poprzedzone konsultacją terapeutyczną.
Zapisy codziennie od godz. 7.30, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (ul. Reja 2a).
Informacje pod nr. tel. 58 621 61 35 oraz na stronie internetowej: www.opitu.pl.
– do udziału w warsztatach psychoedukacyjnych Family Connections. Cykl 12 spotkań psychoedukacyjnych skierowany jest do bliskich osób z chwiejnością emocjonalną lub borderline (diagnoza nie jest konieczna).
Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą mieli szansę m.in. zrozumieć relację z bliską osobą, nauczyć się rozpoznawać emocje pierwotne i wtórne oraz zarządzać konfliktem w oparciu o współpracę. Zajęcia będą odbywały się online, raz w tygodniu, zawsze we wtorki w godzinach 8.30-10.30. Rozpoczęcie warsztatów 2.03.2021, zakończenie planowane jest na 18.05.2021. Przed rozpoczęciem zajęć telefoniczna rozmowa wstępna decydująca o przyjęciu do grupy.
Zgłoszenia: Ewa Wiśniewska, Dział Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, mail: ewisniewska@opitu.pl, tel. 537 137 217.

ikona