1442 (1142) 2020-02-19 - 2020-02-25

Wydajniejsze ogrzewanie w Gdyni dzięki mapom termowizyjnym

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo stworzą lotnicze mapy termowizyjne budynków i sieci ciepłowniczej. Porozumienie w tej sprawie podpisali właśnie włodarze miast oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC) z Gdyni, które również zaangażuje się w projekt.


W poniedziałek, 15 lutego przedstawiciele Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz gdyńskiego OPEC-u podpisali porozumienie w sprawie stworzenia innowacyjnych lotniczych map termicznych terenów zabudowanych. Umożliwią one zlokalizowanie miejsc strat ciepła w publicznych i prywatnych budynkach.

Porozumienie dotyczy wspólnego zamówienia usługi polegającej na wykonaniu nalotów samolotem wyposażonym w kamerę termowizyjną nad obszarem Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa, analizie danych i przygotowaniu map termowizyjnych 2D i 3D. Dzięki współpracy miast i firmy OPEC powstanie mapa termowizyjna całego obszaru, a koszty przedsięwzięcia będą niższe.

- Określenie miejsc strat ciepła w budynkach w mieście (dachy i elewacje) pozwoli nam na wytyczenie priorytetów przyszłych termomodernizacji i dociepleń. Te zaplanowane działania wpłyną nie tylko na obniżenie śladu węglowego miasta, ale również na obniżenie kosztów ogrzewania. Gdynia już od 20 lat udziela mieszkańcom dotacji na likwidację pieców węglowych. Wspieramy inwestycje gdynian w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną, a udział w tym projekcie jest kolejnym, ważnym krokiem na rzecz walki z niską emisją – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


W najbliższych dniach każde z miast podpisze odrębną umowę z wykonawcą usługi – firmą MGGP Aero z Tarnowa, która natychmiast przystąpi do realizacji zamówienia. Warunkiem stworzenia map termicznych jest wykonanie nalotów w czasie ujemnych temperatur.

- W czerwcu 2020 roku uruchomiliśmy w OPEC-u projekt „Zielony Ład”, którego zadaniem jest dostosowanie działalności firmy do europejskiego wymogu ograniczenia emisji CO2. Podczas prac zespołu narodził się pomysł wykonania map termowizyjnych sieci oraz budynków i zaproszenia do współpracy miast, na terenie których działamy. Identyfikacja miejsc ewentualnych wycieków i strat ciepła na sieci ciepłowniczej pozwoli nam precyzyjniej planować modernizacje i remonty, a tym samym minimalizować negatywny wpływ na środowisko  – mówi Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC.

W długofalowym ujęciu projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a także pozwoli mieszkańcom na znaczne oszczędności.

- Jako samorząd zbudowaliśmy system pomiaru stanu czystości powietrza oparty o sieć czujników, który pokazuje nie tylko stan powietrza w czasie rzeczywistym, ale pozwala też dokonywać długofalowych analiz. Dzięki tym danym wiemy, gdzie interwencja miasta jest najpilniejsza. Mapy termowizyjne, które powstaną, będą doskonałym uzupełnieniem dla już istniejącego systemu. Projekty, które koordynuję za pośrednictwem Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Wydziału Środowiska, są śmiałe, ale bardzo potrzebne. Nawet jeśli dziś cieszymy się najczystszym powietrzem w Polsce, musimy aktywnie zadbać o wymagającą przyszłość - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Porozumienie podpisali przedstawiciele Gdyni, Rumi, Wejherowa i gdyńskiego OPECu // fot. Magda Śliżewska
- Wyzwania klimatyczne wymagają bardzo przekrojowych działań. Cieszy mnie, że ten projekt w dużym stopniu inspirowany był przez Centrum Nauki Experyment, które nie tylko miało świetne pomysły, ale też pracuje nad świadomością nas wszystkich. Jeszcze bardziej cieszy, że działamy w porozumieniu z sąsiadami, bo tylko tak możemy naprawdę zadbać o naszą przyszłość. A już wkrótce zrealizujemy kolejną część naszego programu likwidacji pieców węglowych w lokalach komunalnych. W tym zakresie również działamy razem z OPECem, starając się podłączać mieszkania do ekologicznej sieci ciepłowniczej, gdy tylko jest to możliwe – dodaje Katarzyna Gruszecka–Spychała, wiceprezydent ds. gospodarki, która nadzoruje spółkę OPEC. 

W imieniu Gdyni, pod nieobecność prezydenta Wojciecha Szczurka, porozumienie podpisał wiceprezydent Marek Łucyk.
- Mam nadzieję, że to kolejne duże przedsięwzięcie, które dziś rozpoczynamy, przyniesie efekty ekologiczne, ale też pozwoli mieszkańcom obniżyć rachunki za ogrzewanie – skomentował Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.
W imieniu Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni porozumienie podpisał wiceprezydent Marek Łucyk // fot. Magda Śliżewska

Jak podkreślają samorządowcy, ilość emitowanych do powietrza pyłów i CO2 wciąż jest za duża, podobnie jak za duże są straty ciepła, dlatego realizacja tego wspólnego projektu jest wysoce uzasadniona.

- Samo mówienie o problemie już nie wystarczy, nadszedł czas na konkretne działania. Nie możemy czekać, musimy na poziomie samorządów podjąć współpracę, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Jednym z pomysłów jest oszczędzanie energii, gdzie kluczowa jest analiza strat ciepła na sieci ciepłowniczej i w budynkach – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Dzięki podpisanemu porozumieniu stworzymy mapy termowizyjne naszych miast i zlokalizujemy źródła strat ciepła. Ostatnim krokiem będzie przeprowadzenie termomodernizacji i dociepleń, czyli łatanie tych „dziur”. Z czasem mieszkańcy to odczują, otrzymując niższe rachunki za ogrzewanie – wyjaśnia Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi ds. inwestycji.

To jednak nie koniec planowanych działań. OPEC i lokalni włodarze chcą również zintensyfikować dotychczasowe kampanie informacyjne. 

- Samorządy lokalne pełnią ogromną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców. Miasto Wejherowo podejmuje szereg inicjatyw na rzecz racjonalnego zaopatrzenia w ciepło i likwidację niskiej emisji. Obecnie ponad 50% mieszkańców naszego miasta korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC. Wspieramy dalszą rozbudowę ekologicznego i bezpiecznego ciepła z msc,  sukcesywnie wyłączamy tzw. lokalne kopciuchy, a objęcie miasta termowizją będzie wsparciem dla tego procesu – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta.

Dzisiejsze porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku współpracy na rzecz klimatu. Wszyscy musimy się zaangażować w walkę o naszą planetę. Dlatego miasto Reda, które ma własną firmę ciepłowniczą, również przystąpi do współpracy.

- Reda jest bliskim sąsiadem miast, które dzisiaj podpisały porozumienie, więc dbałość o jakość powietrza i komfort mieszkańców są nam równie bliskie. Za bezpieczeństwo dostaw ciepła w Gdyni, Rumi i Wejherowie odpowiada OPEC, natomiast na terenie Redy Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo–Komunalne „Koksik”. Nasze samorządy od lat z powodzeniem współpracują w ramach metropolitalnego forum NORDA i teraz również będziemy uczestniczyć w tworzeniu map ciepła, jednak na odrębnych zasadach – podsumowuje Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.

Dzięki danym pozyskanym z przeprowadzenia tego wspólnego projektu, w przyszłości znacznie zredukujemy straty ciepła, co pozwoli na redukcję gazów cieplarnianych, a także wpłynie na oszczędności, które znajdą swoje odzwierciedlenie w rachunkach za ciepło i w inwestycjach promujących rozwiązania nieemisyjne w energetyce.

  • ikonaOpublikowano: 18.02.2021 14:48
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.02.2021 14:48
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona