UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1443 (1143) 2021-02-26 - 2021-03-04

UrbanCafé online

UrbanLab zaprasza na wydarzenia UrbanCafé w ramach cyklu „Życie w trakcie i po pandemii”. Wszystkie odbędą się online za pośrednictwem Zoom Video Communications i w bezpośredniej transmisji na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku; w godz. 17.30-18.30.


1.03 - Człowiek w kryzysie. Pomoc społeczna w trakcie COVID-19
W wielu polskich miastach powstały inicjatywy pomocy osobom szczególnie narażonym na koronawirusa, w tym seniorom, osobom cierpiącym na choroby przewlekłe, zagrożonym ubóstwem czy doświadczającym przemocy domowej. Powstały m.in. programy pomocy zakupowej dla potrzebujących, oparte na wsparciu wolontariuszy, program rozstawienia kontenerów mieszkalnych dla osób bezdomnych, w których odbywają kwarantannę, miejskich autobusów służących do ogrzania się i wydawania ciepłych posiłków, czy otwarcie nowych linii telefonicznych, pod którymi można uzyskać wsparcie. Jak pomoc społeczna może działać w trakcie COVID-19? Jak działa w Gdyni?

Wykład wygłosi Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

8.03 - Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w trakcie pandemii
Pandemia pokazała, że w naszym kraju ogromnym wyzwaniem jest rozwijanie wielu obszarów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Nierówności ujawniły się m.in. w dostępie do edukacji i świata cyfrowego. Nowoczesne działania niwelujące braki w systemie wsparcia zakładają inwestowanie w model oparty na społecznościach lokalnych i indywidualizacji usług, mieszkaniach chronionych, pracy asystentów czy rozwijaniu sieci placówek dziennego pobytu.
O dobrych praktykach opowie Izabela Sopalska-Rybak z Fundacji Kulawa Warszawa.

17.03 - Foresight miejski. O projektowaniu przyszłości miast
Foresight miejski to interdyscyplinarna metoda, dzięki której możliwe jest opracowywanie scenariuszy rozwoju miast z wykorzystaniem nauki i technologii, wiedzy o trendach, partycypacji społecznej czy potrzeb biznesu, by odpowiednio wcześnie móc przygotować się do czekających miasta wyzwań i kryzysów. Samorządy mogą wykorzystywać foresighty do opracowywania strategii rozwoju, dając jednocześnie głos różnym użytkownikom miasta. Im lepiej będziemy mogli wyobrazić sobie czekającą nas przyszłość w perspektywie średnio- i długoterminowej, tym szybciej i bardziej komfortowo dostosujemy się do zmieniającej się rzeczywistości.

Czym jest foresight miejski? Metodę zaprezentuje Agata Kuźmińska z Instytutu Zielonej Przyszłości. Wykład odbędzie się w ramach cyklu „Żyj dobrze w mieście”.

22.03 - Domy wielopokoleniowe
Jakie korzyści płyną z co-housingu, czyli tworzenia domów lub zespołów budynków z wydzieloną częścią prywatną i częścią wspólną? Czy możliwe jest stworzenie silnych, wspierających się społeczności? Podczas spotkania moderowanego przez Agnieszkę Jurecką-Fryzowską uczestnicy poznają przykłady tego typu rozwiązań z Warszawy, Łodzi i Gdynia (Dickmana 30). Gośćmi będą Joanna Erbel i Karol Kretkowski.

Więcej informacji o wydarzeniach na stronie www.urbanlab.gdynia.pl.