1443 (1143) 2021-02-26 - 2021-03-04

Wybrano projektanta parku w Orłowie

W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego pomiędzy ulicami Wrocławską, Źródlaną oraz Architektów powstanie park. Teren tzw. „dzikiego sadu” zmieni się nie do poznania. Powstanie profesjonalny projekt nowej przestrzeni. To pozwoli docelowo wybrać wykonawcę robót. Mieszkańcy Orłowa zyskają dzielnicową przestrzeń spacerowo-rekreacyjną.


Wnioskodawcą projektu jest Krzysztof Hrynkiewicz. Jego pomysł dotyczył zagospodarowania przestrzeni leśnej, sąsiadującej z przychodnią przy ul. Wrocławskiej. Dzięki głosom mieszkańców projekt zyskał poparcie i trafił do realizacji.

Za wykonanie projektu parku jest odpowiedzialna Marta Kulik z Biura Projektowego Arqiteka. Ze względu na konieczność m.in. zinwentaryzowania drzew w obrębie inwestycji, projektantkę zobowiązano do uzgodnienia projektu m.in. z Wydziałem Ogrodnika Miasta oraz Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni.
Poza inwentaryzacją drzew projekt ma zakładać m.in.:
  • wykonanie alejek parkowych,
  • montaż altany drewnianej, koszy na odpady, ławek, stojaków rowerowych,
  • rozbiórkę pozostałości altany oraz starych ogrodzeń,
  • zebranie i wywóz odpadów,
  • pielęgnację drzewostanu (w tym przycięcie gałęzi, usunięcie samosiewów w rejonie planowanych robót),
  • inwentaryzację miejsc gromadzenia odpadów.

Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma powstać do 4 maja. Będzie podstawą do wszczęcia postepowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę tej inwestycji. Koszt wykonania dokumentacji to 22 386 zł brutto.

ikona