1443 (1143) 2021-02-26 - 2021-03-04

Znamy wykonawcę węzła Karwiny

Nowy układ drogowy dla fragmentów ulic Wielkopolskiej, Sopockiej i Strzelców, parking typu park&ride w sąsiedztwie stacji PKM Gdynia Karwiny, nowa infrastruktura dla autobusów i trolejbusów, buspasy, nowe chodniki oraz drogi rowerowe – to w skrócie zakres prac, które przyjdzie wykonać firmie wybranej w drodze przetargu na wykonawcę węzła Karwiny. Koszt inwestycji to 101 701 906,61 zł brutto, a jej wykonaniem zajmie się firma Budowlano-Drogowa MTM SA. 15 lutego rozstrzygnięto przetarg.

Przypomnijmy, że węzeł Karwiny jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozbudowanych projektów infrastrukturalnych w Gdyni w ostatnich latach.

- Węzeł Karwiny to inwestycja, która ułatwi przemieszczanie się mieszkańcom całej Gdyni, a w szczególności Małego Kacka, Karwin i Dąbrowy. Warto przypomnieć, że to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w naszym mieście – podsumowuje projekt Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Dokonano oceny ofert (zgłosiło się 5 firm) i wyłoniono najkorzystniejszą propozycję. Budową zajmie się firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni, która wyceniła prace na 101 701 906,61 zł brutto. Węzeł ma powstać 50 dni przed terminem pierwotnie określonym w przetargu, czyli 30 czerwca 2023 roku.
Inwestycja będzie objęta pięcioletnią gwarancją wykonawcy.

- Cieszę się, że już w pierwszym postępowaniu udało się wyłonić wykonawcę. Projekt cieszył się sporym zainteresowaniem na etapie przetargu. Najważniejsza pozytywna wiadomość dla mieszkańców Gdyni jest taka, że już wkrótce będą mogły ruszyć prace przy budowie tej strategicznej inwestycji. Dzięki temu uda się zamknąć projekt zgodnie z przyjętym przez nas harmonogramem – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Ofertę złożoną przez MTM SA oceniono wyżej od propozycji firm Budimex SA, STRABAG sp. z o.o. i konsorcjum Roverpol Sp. z o.o. z Rover Infraestructuras S.A. Wcześniej z postępowania wykluczono natomiast ofertę konsorcjum firm Kruszywo Sp. z o.o. i Bituminium Sp. z o.o. Głównymi kryteriami przy ocenie ofert były: cena oferty brutto (60%), okres udzielonej gwarancji (10%), termin wykonania (10%) oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (20%).

Przebudowa układu drogowego w strategicznym punkcie dzielnicy Karwiny, w okolicy ul. Wielkopolskiej, poprawi i usprawni korzystanie z łącznych form transportu, w tym szczególnie z komunikacji zbiorowej.

- Celem budowy węzła jest ułatwienie poruszania się mieszkańcom południowych dzielnic Gdyni, w tym zmiana naszych przyzwyczajeń transportowych. Chcemy, by mieszkańcy w większym stopniu korzystali z publicznych środków transportu – autobusów, kolei, a rezygnowali z samochodów. Dzięki pozyskanemu przez Gdynię unijnemu dofinansowaniu wpłyniemy na sprawniejszy i bardziej ekologiczny transport w obrębie całej metropolii - zaznacza Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Węzeł Karwiny jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Logotypy