1444 (1144) 2021-03-05 - 2021-03-11

Aktywny senior i opiekun

Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Wąsowicza 3) zaprasza do skorzystania z oferty terapeutycznej osoby powyżej 55. roku życia z zaburzeniami pamięci (np. w chorobach otępiennych) lub depresją, a także ich opiekunów.

Dom świadczy usługi w ramach zajęć grupowych, motywując do aktywności oraz podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym. Oferta dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.
Dom oferuje alternatywne formy wsparcia, materiały terapeutyczne do aktywizacji w domu oraz kontakt z terapeutami ŚDS.
Możliwe są indywidualne konsultacje dla opiekunów w zakresie opieki, pielęgnacji, terapii i aspektów prawnych.
Kontakt tel. 58 622 36 03 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,
mailowy: sdswasowicza@sds2gdynia.pl.