Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
1444 (1144) 2021-03-05 - 2021-03-11

Konsultacje społeczne – Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego

Do 16 marca 2021 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla komunikacji miejskiej w Gdyni oraz w miastach i gminach objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2016-2025.


Projekt dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę Samorząd/Jednostki i firmy związane z samorządem/Inne/ Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni/Komunikaty), na stronie internetowej www.zkmgdynia.pl oraz w siedzibie ZKM w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:
- drogą elektroniczną na adres:
plan.transportowy@zkmgdynia.pl wpisując w tytule wiadomości „Uwagi do aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2016-2025.”;
- drogą korespondencyjną na adres Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia (ważna jest data wpływu);
- bezpośrednio w siedzibie - Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, pokój 8 (sekretariat), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Formularze złożone po 16 marca 2021 r. pozostawia się bez rozpatrzenia. O skutecznym złożeniu formularzu decyduje data wpływu.