1444 (1144) 2021-03-05 - 2021-03-11

Nowy komendant Straży Miejskiej w Gdyni

Od kwietnia stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Gdyni obejmie Andrzej Bień, który okazał się najlepszy w postępowaniu rekrutacyjnym. W konkursie brało udział pięciu kandydatów.


Andrzej Bień ma 49 lat. Od 1998 roku był radnym Gdyni (z przerwą w latach 2006-2007). Od 2014 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni.
– Straż Miejska realizuje zadania stawiane przez władze samorządowe i określone w granicach przepisów prawa. Koncentruje się na sprawach porządkowych, administracyjnych czy związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, ochroną środowiska oraz problemami społecznymi. W swojej koncepcji funkcjonowania przedstawiłem wizję, która jest rozwinięciem obecnie działającej formacji w kierunku uwzględniającym zmieniające się uwarunkowania oraz potrzeby mieszkańców i miasta. Mam nadzieję na pełne wykorzystanie możliwości i potencjału, jaki widzę w działającym obecnie zespole strażników tak, by skuteczniej wypełniać powierzone zadania i lepiej spełniać oczekiwania mieszkańców. – mówi Andrzej Bień.
Nowego komendanta Straży Miejskiej w Gdyni wyłoniono w konkursie, który ogłoszono pod koniec ubiegłego roku. Od grudnia obowiązki komendanta tymczasowo przejął dotychczasowy zastępca.
– Przedstawiona przez Andrzeja Bienia koncepcja rozwoju Staży Miejskiej jest najbliższa wizji prezydenta Wojciecha Szczurka. Ponad 20 lat doświadczenia w samorządzie i wieloletnie zaangażowanie w tematy związane z bezpieczeństwem to ogromny kapitał. Jestem przekonany, że zostanie on wykorzystany podczas zadań związanych z pełnieniem funkcji komendanta niezwykle ważnej formacji, jaką jest Straż Miejska – mówi Rafał Klajnert, sekretarz Gdyni i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.
Andrzej Bień urodził się w Gdyni. Studiował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechanicznym. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Architektury. Od początku swojej działalności samorządowej był zaangażowany w problematykę bezpieczeństwa i porządku w mieście oraz przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym, w szczególności uzależnieniom. Działał w Komisji Bezpieczeństwa, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych komisjach Rady Miasta Gdyni. Przez kilkanaście ostatnich lat był pełnomocnikiem prezydenta Gdyni ds. bezpieczeństwa.