1444 (1144) 2021-03-05 - 2021-03-11

Organizacja ruchu w związku z przebudową ul. Kwiatkowskiego

Trwają prace wokół rozbudowy ul. Kwiatkowskiego. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje od 1 marca.


Obszar objęty zmienioną organizacją obejmuje odcinek ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego od zjazdu z Estakady Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ulicą płk. Dąbka, po prawej stronie. W ramach robót zwężono fragment jezdni dla ruchu kołowego, wyłączony jest pas do lewoskrętu (z ul. Kwiatkowskiego w ul. płk Dąbka), pojazdy korzystają z jednego pasa ruchu do prawo i lewoskrętu.
Piesi proszeni są o poruszanie się drugą stroną ulicy, mieszkańcy będą mieli zapewnione dojście do swoich posesji. Dla mieszkańców korzystających z transportu zbiorowego, zapewnione zostało przejście do tymczasowego peronu autobusowego na wysokości dawnego przystanku.
Na obszarze inwestycji obowiązuję zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Wszyscy uczestnicy ruchu proszeni są o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Prace na tym etapie potrwają około miesiąca. Czas realizacji całej inwestycji to 34 tygodnie.