1444 (1144) 2021-03-05 - 2021-03-11

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza, w szczególności mieszkańców Witomina i Oksywia – obszarów rewitalizacji – na cykliczne spotkania online z osobami współodpowiedzialnymi za działania rewitalizacyjne w ich dzielnicach.

Jeśli chcesz porozmawiać z pracownikiem Laboratorium Innowacji Społecznych np. o tym:
– czym jest i co możesz zrobić dzięki Funduszowi Sąsiedzkiemu na Oksywiu,
– jak postępują prace przygotowawcze do budowy chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich
– czemu służy przebudowa ul. Makowskiego i budowa schodów do ul. Arciszewskich,
– jakie najstarsze ślady osadnictwa można odnaleźć na Oksywiu i które z nich sąsiadują z naszymi inwestycjami,
– kiedy rozpocznie się przebudowa centrum dawnej wsi Oksywie: skrzyżowania Dąbka-Dickmana-Bosmańska,
– z jakich usług można będzie korzystać w Przystani Śmidowicza 49,
– gdzie można obejrzeć wynik konkursu architektonicznego na budowę traktu leśnego między ul. Żeglarzy a Bosmańską.
Jeśli chcesz porozmawiać z pracownikiem Laboratorium Innowacji Społecznych np. o tym:
– czym jest i co możesz zrobić dzięki Funduszowi Sąsiedzkiemu na Witominie,
– kiedy rozpocznie się budowa Przystani Widna 2A i co się w niej znajdzie,
– jak działa system rezerwacji nowego boiska sportowego na terenie SP 35,
– jakie zmiany w organizacji ruchu czekają rejon ulic Uczniowskiej i Nauczycielskiej,
– czy polana przy lesie zasługuje na pump-track,
– czy Witomino ma swoje symbole,
– gdzie zgłaszać śmieci zalegające w lesie lub na osiedlu,
lub w innej ważnej sprawie sąsiedzkiej, połącz się poprzez platformę zoom. Spotkania mają charakter dyżuru, link do spotkania zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:
– tel. 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, dział inwestycji)
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino),
– przez messanger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie.
W marcu dostępne są następujące terminy:
– Oksywie (środy): 10 i 24 marca w godz. 14.00-18.00;
– Witomino (czwartki): 11 i 25 marca w godz. 14.00-18.00.
Na Oksywiu można umówić się na spotkanie osobiste w Przystani Śmidowicza 49 – w reżimie sanitarnym – w środy 17 i 31 marca w godz. 14.00-18.00.